Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN: WAAROM ZO BELANGRIJK?3 min lezen

By 11 december 2019 No Comments

Uit onderzoek blijkt dat minder dan de helft van alle ondernemers algemene voorwaarden heeft opgesteld. Een minstens zo groot probleem is dat bij de groep die ze wél heeft, deze in de praktijk waardeloos zijn omdat ze niet op de juiste manier worden toegepast. Een aantal weetjes, tips & tricks over de “kleine lettertjes”

Wat zijn algemene voorwaarden (AVW)?

De AVW zijn bepalingen die een bedrijf van toepassing laat zijn op de diensten of goederen die worden geleverd. Het is belangrijk om dit niet te verwarren met het contract: in een contract worden specifieke afspraken met een bepaalde afnemer vastgelegd, in de AVW staan regels die voor het algemeen gelden. In een contract staat bijvoorbeeld wat de prijs is, in de algemene voorwaarden staat de betalingstermijn genoemd en wat de consequenties zijn als deze wordt overschreden.

Het contract gaat altijd boven de AVW: als daarin staat vermeld dat de betalingstermijn 30 dagen is en in de AVW staat 14 dagen, dan gelden de 30 dagen. Kort gezegd: specifieke afspraken gaan boven algemene afspraken.

Wat voor soort bepalingen staan er in de AVW?

De algemene voorwaarden worden niet voor niets vaak “de kleine lettertjes” genoemd. In de AVW probeert een bedrijf zich vooral in te dekken tegen allerlei aansprakelijkheden en verplichtingen, of deze in ieder geval te beperken. Bijvoorbeeld door spelregels op te stellen voor het geval dat er iets schort aan het geleverde. Ook worden overmachtssituaties beschreven en zal je in de AVW bepalingen vinden over betalingsverplichtingen en consequenties van overschrijding daarvan en ook over de ontbinding van de overeenkomst in bepaalde gevallen.

Waarom zijn de AVW in de praktijk vaak niet geldig?

Het antwoord is simpel: omdat ze niet op de juiste manier (en vooral ook niet op het juiste moment) aan de wederpartij gegeven zijn. Het komt ontzettend vaak voor dat de AVW pas voor eerst genoemd worden onderaan de factuur, waarop de klant overigens ook pas voor de eerste keer kennismaakt met de betalingstermijn. De AVW zijn van toepassing op de overeenkomst, en moeten ook bij het sluiten van de overeenkomst beschikbaar worden gesteld. Het is niet voldoende om een klein zinnetje op de onderkant van het briefpapier gedrukt te hebben: “Op al onze leveringen en diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel…”

De AVW dienen daadwerkelijk bij het contract gegeven, of op zijn minst makkelijk beschikbaar gemaakt te worden. Dit kan op papier, maar mag ook per email, waarbij het voldoende kan zijn om een link naar de AVW op te nemen. Bij overeenkomsten die via internet afgesloten worden, moet een klant kunnen “vinken” voor akkoord maar er moet ook een link naar de voorwaarden onder of naast het vinkje staan.

Kortom, de AVW zijn alleen geldig als de wederpartij weet dat ze er zijn en er kennis van heeft kunnen nemen op het moment van het aangaan van de overeenkomst. De AVW moeten ook openbaar beschikbaar worden gesteld door deponering bij de Kamer van Koophandel. Dit kan digitaal gebeuren via de website van de KvK.

Mag er alles in de AVW gezet worden?

Iedereen weet dat bijna niemand de kleine lettertjes leest. Denk maar eens aan hoe vaak je op internet op “Akkoord” klikt zonder te lezen waar je mee akkoord bent gegaan. Je vertrouwt erop dat er niets engs in de voorwaarden staat. Precies daarom is er bescherming tegen onredelijke bepalingen. Je mag bijvoorbeeld niet opnemen dat als een klant één dag te laat is met betalen, hij ineens het driedubbele bedrag verschuldigd is. Zo’n bepaling wordt “onredelijk bezwarend genoemd”. Er bestaat zelfs een zwarte lijst met onredelijke bepaling: zaken die bij voorbaat gewoon verboden zijn om op te nemen.

Ik heb geen AVW, of deze zijn mogelijk verouderd. Wat nu?

Het is niet verstandig om standaard voorwaarden van internet af te plukken. Deze zijn bijna zeker niet echt toegesneden op jouw bedrijf, jouw product of dienst en jouw situatie. Via MKB Belangen kan je daarom met korting je algemene voorwaarden laten opstellen of controleren:

NIEUWE ALGEMENE VOORWAARDEN    €125,-

CONTROLE ALGEMENE VOORWAARDEN €25,-

MAIL NAAR INFO@ONDERNEMERSJURISTEN.NL OF BEL 085 065 76 70

Leave a Reply