Algemeen

AOV afsluiten, waar moet je op letten?3 min lezen

By 21 juli 2016 No Comments

6 aandachtspunten bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering moet de verzekering zo goed mogelijk aansluiten bij jouw financiële en persoonlijke situatie. Onderstaande 6 aandachtspunten helpen je om de beste oplossing te kiezen. Het is de moeite waard hier over na te denken, want per punt kan het nogal schelen in de premie.

De hoogte van het verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is het bedrag dat er uit wordt gekeerd bij volledige arbeidsongeschiktheid. Het gaat eigenlijk om de vraag: “Welk bedrag heb je nodig om in het levensonderhoud te voorzien bij arbeidsongeschiktheid?”. Vaak wordt er uitgegaan van 80 procent van je gemiddelde loon. Als je voldoende hebt aan een lager bedrag, kun je het verzekerd bedrag naar beneden bijstellen.

Welk eigen risico kun je dragen?

Bij het verzekeren van arbeidsongeschiktheid wordt er een periode afgesproken waarover je nog geen uitkering krijgt, maar waarin er wel al sprake is van arbeidsongeschiktheid. Dit wordt ook wel wachttijd genoemd. De lengte kun je zelf vaststellen. Bij het kiezen voor een langere wachttijd, zakt de premie. Bij het berekenen kun je meerdere berekeningen maken met diverse wachttijden. Op deze manier kun je ook zien hoeveel invloed de wachttijd op de premie heeft.

De gewenste dekking

Wanneer moet er een uitkering volgen? Dit kan zijn als je volledig arbeidsongeschikt bent door bijvoorbeeld een ernstig ongeval of een ziekte. Je kunt ook al een uitkering laten volgen bij bijvoorbeeld 35 procent arbeidsongeschiktheid. Deze dekking is duurder dan wanneer de AOV uitsluitend een uitkering verstrekt bij volledige arbeidsongeschiktheid.

Is een uitkering bij passende arbeid al voldoende?

In de uitgebreide dekking wordt er uitgegaan van ongeschiktheid voor het uitvoeren van je eigen beroep. Bij het bepalen wat je nog wel met je ziekte of aandoening kunt, wordt er uitgegaan van je eigen beroep. Een andere optie is om voor de mate van arbeidsongeschiktheid uit te gaan van passende arbeid. In dat geval kun je verplicht worden om werk buiten je eigen beroep te accepteren. Uiteraard is deze dekking goedkoper.

Leeftijd heeft invloed op de hoogte van de premie

Op twee manieren kun je de leeftijd mee laten wegen bij het bepalen van de premie. Ten eerste kun je ervoor kiezen om bij het afsluiten van de verzekering de premie mee te laten stijgen met je leeftijd. De premie begint laag en wordt steeds hoger naarmate je ouder wordt. Je kunt de premie ook verlagen door niet 65 of 67 jaar als eindleeftijd aan te houden. Een eindleeftijd van bijvoorbeeld 55 jaar zal de premie sterk verlagen. Hou er wel rekening mee dat, wanneer je na de einddatum van je verzekering, alsnog een AOV wilt voortzetten, dit nóg duurder is.

Toepassen van een index

Door inflatie wordt de waarde van het verzekerd bedrag steeds verder teruggebracht. Dit kan voorkomen worden door indexatie. Bij het indexeren stijgt het verzekerd bedrag periodiek. Zo kan de hoogte van het verzekerd bedrag toekomstbestendig gemaakt worden. Ook is het mogelijk om de uitkering te indexeren. In dat geval stijgt de uitkering met een bepaald percentage per jaar. Indexatie zorgt voor een hogere premie, maar het verbetert de kwaliteit van de verzekering ook aanzienlijk.

Adrienne van Veen