Algemeen

AOV weg ermee…?4 min lezen

By 15 juli 2016 No Comments

Het persbericht naar aanleiding van ons onderzoek over AOV dat we bij MKB Belangen afgelopen week rondstuurden heeft veel stof doen opwaaien. We concludeerden dat meer dan 85 procent van de 4.000 deelnemers aan onze enquête niet gelukkig is over de huidige mogelijkheden jezelf als kleine ondernemer te verzekeren tegen langdurige arbeidsongeschiktheid. We kregen per mail veel reacties binnen over het tranendal dat AOV heet…

Boven de 60…

Ik ben al heel lang ondernemer. Van 1987 tot 2000 had ik een AOV met een redelijke dekking tegen een net maandbedrag en een eigen risicoperiode van drie maanden. Vlak na 2000 werd de verzekering opgezegd, omdat er een overheidsregeling voor in de plaats kwam. Na twee jaar werd de overheidsregeling opgeheven en moest iedereen weer op zoek naar een particuliere verzekeraar. Ik was net boven de 50, dus hoge premies en een veel lager verzekerd bedrag met bovendien een eigen risico van 1 jaar. Toen ik 60 werd en er een nieuwe verhoging werd aangekondigd heb ik de verzekering (Zilveren Kruis) opgezegd.

Overigens kan het nog erger: een collega van mij die via de Rabobank was verzekerd kreeg op zijn 60ste bericht dat de bank de AOV eenzijdig opzei. Het risico was te groot! Zo mag je dus van je dertigste tot je zestigste premie afdragen. En als er statistisch gezien kosten dreigen, heb je het nakijken.

Geen AOV, toch uitgeschakeld

Ik heb de enquête niet ingevuld omdat ik met een gebroken heup en in het ziekenhuis lag (notabene voor het eerst van m’n leven dat ik iets brak) en alleen het broodnodige deed.

Ik werd onmiddellijk geconfronteerd met het niet hebben van een AOV en ben dus vanuit mijn ziekenhuisbed aan de slag gegaan om toch nog wat uren te draaien. Verre van ideaal. Ik had me ooit wel verdiept in AOV maar vond het te duur en bovendien moest ik zoveel privégegevens op tafel leggen dat ik er echt geen zin meer in had.

Gelukkig heb ik een partner met inkomen dus is mijn situatie niet meteen hopeloos, maar voor velen geldt dat niet.

Omdat dit bericht van jullie precies op dit moment komt vond ik het waard om even te reageren. Ik hoor ook bij die 70 procent zelfstandigen zonder AOV omdat ik het te duur vind en te weinig terug krijg voor die investering.

Bouw en overheid

Jullie geven aan geschrokken te zijn van de resultaten van jullie onderzoek. Hoewel wij zelf al 25 jaar een AOV hebben, worden we al heel lang geconfronteerd met mensen die er geen hebben. De zzp’ers die wij inhuren zijn lang niet allemaal verzekerd.

Wij werken in de bouw en de uurlonen waarmee deze verzekeringen betaald zouden moeten worden, zijn natuurlijk niet toereikend voor een verzekering van dit prijsniveau.

Wij hebben een tijdlang onze inhuurkrachten gestimuleerd een AOV verzekering en een pensioenvoorziening te nemen. Dat hebben wij los moeten laten, wij kunnen onze zzp’ers niet het uurloon betalen waarmee dit gegarandeerd kan worden. Onze concurrentiepositie kwam onder druk te staan, omdat andere bouwbedrijven hier geen punt van maakten. Niet alleen AOV, maar ook Pensioenopbouw is dus een sluitstuk. Misschien een vervolgonderzoek?

In Nederland is de overheid de allergrootste opdrachtgever. Als je wist hoe er door de overheid zelf met aannemers en onderaannemers omgegaan wordt, schrik je nog veel harder. Er wordt te vaak alleen op prijs geselecteerd, de rest is kennelijk niet belangrijk.

Niet uitkeren

Ik sloot in 2009 een AOV verzekering af bij Interpolis, dit is de grootste fout in mijn leven is geweest.

Als je goed oplet, doen de AOV verzekeringen er alles aan om NIET uit te hoeven betalen, hier zijn al legio tv programma’s over geweest en ook het Kifid heeft er de handen aan vol.

Ik zou hier als MKB Belangen hier eens aandacht aan besteden

Geweigerd!

Wat mij steeds opvalt is dat er geen enkele verzekering bereid is je te verzekeren als je boven de 50 jaar bent! En juist oudere werknemers die werkloos werden begonnen de afgelopen jaren noodgedwongen voor zichzelf… de nieuwe zzp’er.

Ik ben al sinds 1975 zelfstandig ondernemer (het woord zzp’er bestond nog niet!) en de eerste jaren had ik geen AOV omdat ik geweigerd werd (dwz. mij werd aangeraden mijn aanvraag in te trekken!) vanwege rugklachten. Toen ik in 1984 trouwde verviel de noodzaak en toen ik weer alleen kwam te staan had ik borstkanker gehad en was ik boven de 55 jaar, dus onverzekerbaar.

Tot 2005 was er een vangnet voor de zelfstandige na een jaar arbeidsongeschiktheid – dan kreeg je een uitkering van de staat (zoals nu een zwangere zelfstandige) – deze regeling is echter opgeheven – dus in Den Haag proberen ze nu te repareren wat ze zelf 10 jaar geleden veroorzaakt hebben.

Het is zinloos van zzp’ers te eisen dat ze zich verzekeren als de verzekeringsbranche niet meewerkt!

MKB Belangen

Deze reacties liegen er niet om! We zijn druk doende om in ieder geval een substantieel goedkopere oplossing te zoeken. Zodat het grootste pijnpunt bij het afsluiten van een AOV weggenomen wordt. Wanneer we die gevonden hebben, laten we dat onmiddellijk weten.