Algemeen

Banken: gedragscode en geschillenloket voor kleine ondernemers1 min lezen

By 20 februari 2017 No Comments

Als het aan de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) ligt, komt er een algemeen loket dat geschillen tussen banken en kleine ondernemers kan afhandelen.

Dit loket hoort bij de gedragscode voor de financiering van kleine ondernemers, die op dit moment opgesteld wordt door de banken. Het is volgens de banken bedoeld als ‘laagdrempelig alternatief’ voor het aanspannen van een rechtzaak.

‘Banken willen tevreden klanten en klachten samen met de klant oplossen. Voor situaties waarin dit niet lukt, willen banken dat kleinzakelijke klanten de mogelijkheid krijgen om een geschil over hun financiering voor te leggen aan een loket voor geschillenbeslechting’, zegt de NVB.

Gedragscode

Met deze gedragscode voor kleinzakelijke klanten willen de banken meer rekening houden met de ‘bijzondere positie van kleine ondernemers’.

‘Het zijn weliswaar geen consumenten, maar er kan niet van ze verwacht worden dat zij beschikken over de financiële kennis en expertise van grotere bedrijven.’

Rechtszekerheid

Kleine ondernemers weten straks precies wat ze mogen verwachten bij een financiering, omdat dat door de banken is vastgelegd in de gedragscode. Behalve dat het makkelijker wordt voor een kleine ondernemer om zich te laten informeren, moet het ook meer rechtszekerheid opleveren. Banken beloven zich aan de code te houden die per 1 januari volgend jaar in werking zal treden.