Algemeen

Bedrag onder de € 100,-? Schrijf een eenvoudige factuur uit1 min lezen

By 7 september 2017 No Comments

Alle facturen die je uitreikt, moeten voldoen aan de wettelijke eisen. Voldoet jouw factuur niet, dan riskeer je een boete van maximaal € 5.278 (per gebrek per factuur!). Reik je facturen uit met een vergoeding niet hoger dan € 100 (inclusief BTW), dan gelden minder eisen en kun je een eenvoudige factuur uitreiken.

Tip:

Als jouw afnemer een particulier is, bestaat er in beginsel geen plicht om facturen uit te reiken. Je hoeft dan ook niet aan de factuureisen te voldoen.

Eisen eenvoudige factuur

Een eenvoudige factuur is mogelijk voor factuurbedragen (inclusief BTW) tot en met € 100. De factuur moet dan in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

  • factuurdatum

  • NAW-gegevens leverancier

  • welke goederen of diensten zijn geleverd

  • het te betalen BTW-bedrag of de gegevens aan de hand waarvan dit BTW-bedrag kan worden berekend.

Let op!

Bij leveringen en diensten naar en in het buitenland kun je over het algemeen geen eenvoudige factuur uitreiken. Je zult dan een volledige factuur moeten uitreiken. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.

Ook bij wijziging van een oorspronkelijke factuur, kun je een eenvoudige factuur uitreiken. In dat geval mag het factuurbedrag ook hoger dan € 100 (inclusief BTW) zijn. Naast de gegevens van de eenvoudige factuur moet je dan wel verwijzen naar de oorspronkelijke factuur.

Wil je zelf snel facturen opmaken? Gebruik dan Stuurjerekening, de populaire facturatiesoftware onder MKB Belangen volgers