Algemeen

Belasting: dit verandert er voor MKB’ers, ZZP’ers en alle ondernemers4 min lezen

By 9 november 2017 No Comments

De komende jaren gaat er ontzettend veel veranderen voor MKB’ers, ZZP’ers en ondernemers in het algemeen. Het nieuwe regeerakkoord komt met een aantal wijzigingen op het gebied van belastingen. Lees hieronder wat er de komende jaren in jouw situatie zal veranderen.

Ga direct naar:

Veranderingen voor MKB’ers

Veranderingen voor ZZP’ers

Veranderingen voor alle ondernemers

Belasting voor MKB’ers

Dit gaat er komende jaren voor MKB-ondernemers veranderen op het gebied van belasting:

Verlaging van de vennootschapsbelasting

De komende jaren worden er miljarden minder belasting betaald door bedrijven. Het tarief van 25% wordt verlaagd naar 21%. Over de eerste €200.000 winst betalen bedrijven ook minder belasting: dit tarief wordt van 20% naar 16% verlaagd. Deze veranderingen gaan vanaf 2019 stapsgewijs in.

 

Verliesverrekeningstermijn wordt beperkt

Op dit moment zijn de verliezen binnen de vennootschapsbelasting 9 jaar voorwaarts verrekenbaar. Deze regeling wordt aangepast naar 6 jaar. De achterwaartse verliesverrekening, welke hierbij aansluit, zal op 12 maanden blijven staan.

 

Minder gunstig tarief voor innovatie

Bedrijven die innovatieve werkzaamheden uitvoeren, worden op dit moment gunstig belast. Het tarief voor de innovatiebox ligt nu nog op 5%. Dit wordt verhoogd naar 7%.

 

Minder afschrijven op gebouwen

Het is vanaf nu wettelijk vastgelegd dat er op gebouwen niet meer kan worden afgeschreven dan tot 100% van de WOZ-waarde van het gebouw.

 

Er verandert nog veel meer voor ondernemers, wijzigingen die voor zowel MKB’ers als ZZP’ers gelden. Klik hier om te lezen wat er voor elke ondernemer verandert.

 

Belasting voor ZZP’ers

Dit gaat er komende jaren voor zelfstandigen veranderen op het gebied van belasting:

 

De zelfstandigenaftrek wordt verlaagd

Vanaf 2020 wordt de zelfstandigenaftrek stapsgewijs verlaagd. Dit tarief, waarmee zelfstandigen voordeel verkregen op de belasting, zal met ongeveer 3% per jaar dalen. Op dit moment staat vast dat de zelfstandigenaftrek de komende jaren gewoon blijft bestaan.

 

Zelfstandige kan zelfstandig blijven

Enkele jaren geleden werd de Wet DBA geïntroduceerd. Dit zorgde voor veel verwarring bij zelfstandigen en opdrachtgevers. Er wordt nu een nieuwe regel geïntroduceerd, waarbij ook loonheffingen vanuit de opdrachtgever centraal staan. Lage tarieven met een lange overeenkomstduur worden gezien als arbeidsovereenkomsten, dus hier moeten loonheffingen over betaald worden. Voor ZZP’ers met een laag uurtarief gaat hier dan ook een en ander veranderen binnen de inkomsten die zij ontvangen en de belasting die zij betalen.

 

Er gaat nog veel meer veranderen

Voor vrijwel alle ondernemers verandert er nog veel meer. Lees hieronder wat er voor ondernemers in het algemeen gaat veranderen op het gebied van belastingen.

 

Dit verandert voor elke ondernemer

Dit gaat er komende jaren voor veel ondernemers veranderen op het gebied van belasting:

 

Het tarief in box 1 van de inkomstenbelasting verandert

Het tarief in box 1 wordt voortaan opgesplitst in 2 schalen: een lage tariefschijf tot €68.600 van 36,93% en een hoge tariefschijf van 49,5% voor het inkomen dat boven de €68.600 valt.

 

Het tarief in box 2 gaat omhoog

In 2020 gaat het tarief in box 2 van 25% omhoog naar 27,3%. Een jaar later stijgt dit belastingtarief naar 28,5%.

 

Gunstige heffing op vermogen in box 3

Er komt een verlaging van de heffing op vermogensrendement in box 3. Dit bedrag wordt nu vrijgesteld tot €25.000 en stijgt naar €30.000.

 

Het verlaagde btw-tarief stijgt

Per 1 januari 2019 zal het verlaagde btw-tarief worden verhoogd van 6% naar 9%. Onder andere voeding, bepaalde geneesmiddelen, dagjes uit en schilderen vallen onder dit tarief. De gemiddelde prijs voor deze goederen en diensten zal dus lichtelijk stijgen. Er is tevens besloten het huidige btw-tarief van 21% niet aan te passen.

 

De EIA wordt lichtelijk verlaagd

Ondernemers die investeringen doen die op de Energielijst staan, kunnen via de RVO een verzoek indienen voor de Energie-Investeringsaftrek (EIA). Dit aftrekpercentage stond lange tijd op 55%, maar wordt binnenkort verlaagd naar 54,5%.

 

Geneesmiddelen worden strenger bekeken

‘Geneesmiddelen’ krijgen een specifieke betekenis; het gaat hier om producten met een afgegeven handelsvergunning zoals aangegeven in de Geneesmiddelenwet en om producten waar een duidelijke vrijstelling in de Nederlandse wet voor is aangegeven. Deze geneesmiddelen blijven belast met een tarief van 6%.

 

Btw-landbouwvrijstelling verdwijnt

De btw-landbouwvrijstelling wordt voorlopig afgeschaft. HIermee vervalt het verlaagde btw-tarief voor diensten en producten die aan landbouwers worden geleverd. De landbouwers zelf krijgen het recht op het aftrekken van de btw. Zij voldoen de btw over hun eigen prestaties.

 

Kortlopende aanpassing energiebelastingtarief

De regering heeft besloten de energiebelasting twee jaar lang te verhogen. Zowel bedrijven als huishoudens betalen mee aan deze rekening. Gemiddeld betaalt men 10-20% meer energiebelasting. Voor bedrijven gaan de tarieven die opgenomen zijn in de Wet opslag duurzame energie daarentegen omlaag, waardoor er voor veel ondernemers toch voordeel wordt behaald.