Algemeen

Bespaar op uw onroerendezaakbelasting (OZB)!2 min lezen

By 8 februari 2017 No Comments

Omstreeks deze tijd van het jaar ontvangt u de aanslag/beschikking van de onroerendezaakbelasting. Let op: Als eigenaar en of gebruiker van een bedrijfspand kunt u geld besparen als de WOZ-waarde wordt verlaagd.

De WOZ-waarde is namelijk gekoppeld aan verschillende belastingen:

• De onroerendezaakbelasting voor eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden

• De waterschapsheffing

• In sommige gemeente is de rioolheffing ook gekoppeld aan de WOZ-waarde

Verder kan de WOZ-waarde voor eigenaren van een pand gevolgen hebben op het bedrijfsresultaat en daarmee van invloed zijn op de vennootschapsbelasting en/of inkomstenbelasting.

Wie bepaalt de WOZ-waarde

De gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarden. Het bepalen van de WOZ-waarden van bedrijfspanden is een ingewikkeld proces. Gezien de grote hoeveelheid panden moet de gemeente haar taxaties geautomatiseerd doen. De gemeente is voor bedrijfspanden afhankelijk van de gegevens die zij opvraagt. De gegevens die de gemeente ontvangt zijn vaak niet volledig of worden verkeerd geïnterpreteerd waardoor fouten kunnen sluipen in de vaststelling van de WOZ-waarden.

De Wet-WOZ kent daarnaast tal van juridische uitzonderingen die van grote invloed kunnen zijn op de WOZ-waarde. Zo heeft de WET-WOZ bijvoorbeeld een fictie dat met erfpacht geen rekening wordt gehouden. Dit houdt in dat de WET-WOZ veronderstelt dat uw pand op eigen grond staat, ook wanneer u een pand heeft dat op erfpachtgrond staat.

Hoe kunt u de WOZ-waarde verlagen

De WOZ-waarde kan alleen aangepast worden door bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking (WOZ-waarde). Hiervoor geldt een termijn van zes weken na de dagtekening van de aanslag/woz-beschikking. Als u later bezwaar maakt, wordt uw bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Het bezwaar wordt dan niet meer in behandeling genomen.

Het is dus van belang dat u op tijd bezwaar maakt!

Bezwaar maken

U kunt zelf bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente waarvan u een aanslag/beschikking heeft ontvangen. Als u hier zelf geen tijd voor heeft of wilt maken, kunt u ook een deskundige inschakelen. TIP Vastgoed B.V. voert voor bedrijven en particulieren bezwaar en beroepsprocedures tegen te hoge WOZ-waarden (en andere lokale heffingen). Dit doen wij op basis van No Cure No Pay. Daarnaast is er een wettelijke regeling dat de gemeente bij een verlaging van de WOZ-waarde, de kosten voor ingeschakelde deskundige betaalt.

Niels Dreierink

TIP Vastgoed B.V.

www.tipvastgoed.nl