Algemeen

Bijlage over gezagsverhouding nu in Handboek Loonheffingen1 min lezen

By 28 december 2018 No Comments

Opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen meer handvatten om te beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking of niet. Dit kunnen zij doen aan de hand van het criterium ‘gezag’ wat als bijlage in het Handboek Loonheffingen 2018 is bijgevoegd.

Volgens de Belastingdienst is het onmogelijk om van tevoren alle criteria voor de beoordeling of er sprake is van gezag te kunnen omvatten. Toch worden in deze bijlage de belangrijkste punten beschreven:

  • leiding en toezicht;
  • vergelijkbaarheid personeel;
  • werktijden, locatie, materialen, hulpmiddelen en gereedschappen;
  • manier waarop de werkende naar buiten treedt;
  • aansprakelijkheid voor risico’s;
  • concurrentie- en relatiebeding;

In de bijlage wordt voor alle factoren een beschrijving en een aantal voorbeelden gegeven. Dit zal moeten helpen in de beoordeling over de gezagsverhouding. Dit is namelijk het belangrijkst om het type arbeidsrelatie te kunnen beoordelen tussen werkgever en een zzp’er.

Consequenties bij kwaadwillende

Vanaf 1 mei 2016 bestaat de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Helaas is er over deze wet al vanaf die datum onduidelijkheid. Het kabinet is op dit moment bezig met een nieuwe wet en regelgeving. De handhaving van de Wet DBA is op dit moment nogmaals uitgesteld tot 1 januari 2020.

Dit houdt in dat werkgevers tot die datum geen correctieverplichting, naheffingsaanslag loonheffing of boete krijgen als achteraf blijkt dat de arbeidsrelatie niet goed beoordeeld was. Alleen als de Belastingdienst tijdens de looncontrole kan bewijzen dat de werkgever kwaadwillend was, aan de hand van de volgende drie factoren:

  • een (fictieve) dienstbetrekking;
  • evidente schijnzelfstandigheid;
  • opzettelijke schijnzelfstandigheid.

Werken volgens modelovereenkomst

Als er twijfel is of er sprake is van een dienstbetrekking tussen een werkgever en een zelfstandige is een modelovereenkomst te gebruiken. Als hieruit komt dat er sprake is van zo’n zelfde overeenkomst, hoeft de werkgever de zelfstandige niet in de loonheffingen te betrekken.

Leave a Reply