Algemeen

Briefgeheim voor e-mail, sms en andere vormen van telecommunicatie1 min lezen

By 20 april 2017 No Comments

De Tweede Kamer stemde unaniem in met het voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken om artikel 13 van de Grondwet zo aan te passen dat ook telecommunicatie grondwettelijke bescherming van vertrouwelijkheid krijgt.

In artikel 13 van de Grondwet werd tot nu toe telefoon- en telegraafgeheim genoemd. Die vlag dekt de lading al enige tijd niet meer. Daarom wordt de tekst nu veranderd in:

‘Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn brief- en telecommunicatiegeheim.’

Alleen via een rechter of in het belang van de nationale veiligheid met toestemming van in de wet aangewezen personen, is het wettelijk mogelijk deze privacyregels te omzeilen.
Het voorstel tot wijziging van de Grondwet gaat nu door naar de Eerste Kamer.

Briefgeheim
Het is verboden ongeopende post die voor iemand anders bestemd is te openen en te lezen zonder toestemming van degene aan wie de post gericht is. De wettelijke bescherming via het zogenaamde ‘briefgeheim’ van poststukken, zoals brieven, e-mails, smsjes, whatsappjes, enzovoorts, vervalt op het moment dat het poststuk door de geadresseerde ontvangen is. De geadresseerde mag de post openen.