Algemeen

CNV: zzp-tarieven in cao1 min lezen

By 7 april 2016 No Comments

Het CNV waarschuwt voor een ‘wedloop naar de bodem’ tussen werknemers en zelfstandigen zonder personeel op het gebied van loonkosten en sociale zekerheid. CNV-voorzitter Maurice Limmen dringt daarom aan op cao-afspraken rond de tarieven van zzp’ers binnen de verschillende sectoren.

Gemiddeld 10 procent minder

Het aantal zzp’ers in ons land is de afgelopen jaren snel gestegen: van 762 duizend in 2010 naar bijna 800 duizend in 2014. In 2015 was 12 procent van de werkzame beroepsbevolking zzp’er. Uit recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat zij gemiddeld 10 procent minder verdienen dan mensen in loondienst.

Grote verschillen per sector

Overigens verschilt het beeld per sector. Kunstenaars verdienen als zzp’er ruim de helft minder dan met een arbeidscontract bij bijvoorbeeld centra voor culturele vorming. Ook voor grafisch vormgevers, winkeliers en architecten zijn de inkomensverschillen fors. Maar zelfstandig ondernemende artsen verdienen bijvoorbeeld bijna de helft meer dan hun collega’s in loondienst. Ook bedrijfskundigen en hoveniers verdienen beter als zelfstandige.

ZZP’er beschermen

De inkomenssituatie van zzp’ers is al langer onderwerp van discussie. Enerzijds kunnen zij gebruikmaken van fiscale regelingen als de zelfstandigenaftrek; anderzijds hebben zij minder rechten en inkomenszekerheid dan werknemers. Het CNV pleit daarom voor cao-afspraken om het inkomen van zzp’ers te beschermen. Daar horen ook de premies voor inkomensverzekering en pensioen bij. Die worden verplicht ingehouden op het loon van werknemers, maar niet voor zelfstandigen.

Een redelijk inkomen voor alle werkenden moet het uitgangspunt zijn, in plaats van concurrentie op loonkosten tussen werknemers en zzp’ers, aldus het CNV.