Algemeen

Controleer de factuur van uw leverancier1 min lezen

By 17 augustus 2017 No Comments

Wettelijk moet een factuur aan verschillende eisen voldoen. Voldoet een inkoopfactuur niet aan deze eisen, dan loopt u het risico dat de Belastingdienst uw aftrek weigert. Controleer daarom of de factuur aan de eisen voldoet.

Factuureisen

Op een factuur zijn onder meer de volgende vermeldingen verplicht:

  • factuurdatum en prestatiedatum (als deze afwijkt van de factuurdatum)

  • opeenvolgende nummering

  • BTW-identificatienummer leverancier/dienstverlener en (bij intracommunautaire leveringen en diensten waarvoor de verleggingsregeling geldt) BTW-identificatienummer afnemer

  • NAW-gegevens leverancier/dienstverlener én afnemer (een postbusadres alleen is niet voldoende, het volledige vestigingsadres moet vermeld worden)

  • hoeveelheid en aard geleverde goederen of diensten

  • prijs per BTW-tarief of vrijstelling, BTW-tarief en BTW-bedrag

Voor een aantal bijzondere regelingen gelden aanvullende bepalingen, bijvoorbeeld als sprake is van een vrijstelling, intracommunautaire levering, export, een verleggingsregeling, een nieuw vervoermiddel, de reisbureauregeling, de margeregeling of selfbilling (de afnemer reikt dan de factuur uit). Neem voor meer informatie over deze regelingen contact met ons op.

Geen aftrek BTW

Bij een factuur met lichte gebreken kan de Belastingdienst niet zonder meer de aftrek BTW weigeren. Bevat de factuur echter meerdere gebreken dan kan de Belastingdienst uw aftrek BTW weigeren. Wijs uw leverancier daarom op gebreken en vraag hem deze te herstellen.

Dit is ook in het belang van de leverancier, omdat hij een boete kan krijgen als een onjuiste factuur is uitgereikt.