Algemeen

CORONAVIRUS EN HET CONTRACTENRECHT2 min lezen

By 12 maart 2020 No Comments

CORONAVIRUS EN HET CONTRACTENRECHT

  1. Wat moet ik doen als mijn leverancier niet levert?

De consequenties van het coronavirus kunnen onder de noemer: overmacht, worden geschaard. Heeft jouw onderneming een contract gesloten met een onderneming, dat vanwege het coronavirus niet levert? jij kunt nakoming vorderen, maar dit zal weinig succes hebben. Wel is er een mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.

Jouw leverancier kan niet leveren, maar jij hebt wel een overeenkomst met hem gesloten dat er geleverd zou worden. Door het coronavirus is er geen kans dat de goederen geleverd gaan worden en daarom is de leverancier in verzuim.

Onder normale omstandigheden moet jij voorafgaand aan het verzuim, de leverancier in gebreke stellen. In dit geval is dit niet nodig als vaststaat dat de leverancier door het coronavirus niet in staat is de goederen te leveren.

Voor het ontbinden van de overeenkomst hoef jij niet naar de rechter toe. jij kunt per brief of e-mail de overeenkomst met jouw leverancier ontbinden.

  1. MIJN EVENEMENT IS AFGELAST DOOR HET CORONAVIRUS. WIE BETAALT DE LOCATIE?

Je hebt een evenement georganiseerd en een locatie gehuurd. Door het coronavirus moet jij het evenement aflassen, maar jij hebt een contract met de locatie. Moet jij deze betalen?

In principe moet jij de locatie betalen, indien jij in jouw contract niet hebt opgenomen dat bij overmacht geen kosten verschuldigd zijn.

Hebt jij dit niet gedaan? Dan kunt jij zich wellicht beroepen op jouw evenementverzekering. Kijk goed naar de polisvoorwaarden.

  1. KAN IK EEN CORONA-CLAUSULE OPNEMEN IN MIJN OVEREENKOMSTEN?

Je kunt in jouw overeenkomsten met leveranciers een overmachtsclausule opnemen. Hierin maakt jij afspraken met jouw leverancier over hoe jij omgaat met situaties van overmacht.

Door het opnemen van deze clausule kun jij zelf bepalen hoe jij de situatie ziet en bent jij niet direct aangewezen op de wettelijke regels.

 

Heb jij vragen?

Heb jij vragen of wilt jij meer inhoudelijke informatie over de hierboven behandelde vragen?

Neem dan contact met ons op via

085 065 76 70

vragen@ondernemersjuristen.nl

Leave a Reply