Algemeen

De Specialist – Aangifte inkomstenbelasting 2016: Aftrekposten12 min lezen

By 9 maart 2017 No Comments

Kent u dat? U vult jaarlijks om deze tijd van het jaar uw aangifte in en als u klaar bent, weet u bijna zeker dat u nog iets bent vergeten en dat dat beslist in uw voordeel verschil zou maken in het eindresultaat. Gelukkig is het dan tegenwoordig mogelijk een aanvulling te doen. Maar wat is er nou precies allemaal fiscaal aftrekbaar dit jaar? MKB Belangen maakte een selectie voor kleinere ondernemers.

Het is een globaal overzicht waarbij de precieze specificaties te vinden zijn op de website van de belastingdienst.

Zelfstandigenaftrek

Belasting is voor ondernemers met een VOF of eenmanszaak op veel punten gelijk aan die van particulieren maar een belangrijk verschil is toch wel de zelfstandigenaftrek. Bijna iedereen heeft wel een belastingvrije voet voor de inkomsten belasting. Een gedeelte van het inkomen waar geen belasting over betaald hoeft te worden. Voor ondernemers is deze belastingvrije voet in veel gevallen hoger door de zelfstandigenaftrek.

Achtergrond van de zelfstandigenaftrek

Als er wordt begonnen met ondernemen zijn de eerste weken, maanden en soms zelfs jaren geen vetpot. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf MKB zorgen regelmatig voor innovaties, groei van de economie en werkgelegenheid. Vanuit de overheid wordt dan ook van alle kanten ondernemerschap gestimuleerd, onder andere dus via de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek is een gedeelte van het inkomen (de winst) die belastingvrij mag worden verdiend. Het belastbare inkomen wordt hiermee lager en het netto-inkomen in vergelijking, dus hoger.

Voorwaarden van de zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een gedeelte van het inkomen dat belastingvrij verdiend mag worden indien aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

– Er moet voldaan worden aan het urencriterium

– De ondernemer mag 1 januari nog geen 65 jaar of ouder zijn.

– De ondernemer drijft de onderneming.

Urencriterium van de zelfstandigenaftrek

De ondernemer moet minimaal 1.225 uren per jaar besteden aan het feitelijk drijven van de onderneming.

De ondernemer moet meer dan 50% van de totale arbeidstijd aan de onderneming besteden. Deze 2e voorwaarde geldt niet als de ondernemer in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was.

Hoogte zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is vanaf 2012 een standaardbedrag geworden, namelijk € 7.280. Dit bedrag geldt voor elke winst en wordt, in tegenstelling tot voorgaande jaren, niet meer geïndexeerd.

Startersaftrek

Bovenop de zelfstandigenaftrek is een tweede belastingvrije voet verhoger mogelijk voor startende ondernemers. Dit is de startersaftrek. U kunt een extra bedrag aftrekken als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

– Indien er recht is op de zelfstandigenaftrek.

– Indien in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren niet meer dan 2 maal de zelfstandigenaftrek is toegepast.

– Indien in 1 of meer van de 5 voorafgaande jaren er geen sprake was van een eigen bedrijf.

Mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op uw winst. U krijgt deze vrijstelling als u ondernemer bent. De mkb-winstvrijstelling is een percentage van de behaalde winst uit 1 of meer ondernemingen. In 2015, 2016 en 2017 bedraagt de mkb-winstvrijstelling 14% van de winst. U moet de winst eerst verminderen met de zelfstandigenaftrek.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Wanneer u hebt geïnvesteerd, hebt u misschien recht op KIA, daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

– U bent ondernemer in Nederland.

– In 2016 investeerde u tussen de € 2.300 en € 311.243 in nieuwe of 2e-hands bedrijfsmiddelen. Investeringen van minder dan € 450 mag u niet meetellen.

Heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hoe hoger de korting uitpakt, hoe minder belasting u hoeft te betalen. De algemene heffingskorting is inkomensafhankelijk. Deze bedraagt maximaal 2.242 euro, voor de laagste inkomens (tot 19.922 euro) en 1.145 euro voor mensen met een AOW-uitkering.

Daarnaast zijn er nog andere heffingskortingen, waaronder de arbeidskorting, de werkbonus en de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Arbeidskorting

De arbeidskorting is een heffingskorting waar iedereen die werkt aanspraak op maakt. De hoogte hiervan hangt af van uw leeftijd en de hoogte van uw inkomen. U hoeft de arbeidskorting niet apart aan te vragen als u aangifte doet.

——————–

Zakelijke kosten

Welke kosten voor uw onderneming mag u van de winst aftrekken?

Helemaal aftrekbaar

Helemaal aftrekbaar zijn de kosten voor iets dat u alleen zakelijk gebruikt.

Bijvoorbeeld gereedschap, werkkleding, vakliteratuur en huur van uw bedrijfsruimte.

Gedeeltelijk aftrekbaar

Dit zijn de kosten voor iets dat u zakelijk én privé gebruikt. Zoals het abonnement van uw smartphone. Alleen het zakelijke deel mag u aftrekken. Gebruikt u een vervoermiddel van uzelf ook zakelijk? Bijvoorbeeld uw eigen fiets of eigen auto? Dan mag u € 0,19 aftrekken voor elke kilometer die u daarmee zakelijk rijdt.

De kosten voor eten en drinken dat u gebruikt als u op pad bent voor uw onderneming zijn ook gedeeltelijk aftrekbaar. En de kosten voor bijvoorbeeld zakenlunches die u aanbiedt, congressen, seminars en studiereizen. Hiervoor geldt een drempel:

In uw aangifte over 2016 mag u 73,5% van deze kosten aftrekken óf het deel dat uitkomt boven € 4.500.

Niet aftrekbaar

– De kosten voor uw werkruimte thuis. Check met de rekenhulp Werkruimte of de uitzonderingen wellicht voor u gelden.

– Geldboetes, zoals een boete voor te hard rijden naar een klant.

– Eten en drinken dat u in werktijd thuis, op kantoor of in uw werkplaats gebruikt.>/p>

Kosten in één keer aftrekken

Is uw aankoop goedkoper dan € 450? Of hebben uw kosten betrekking op 1 jaar?

Bijvoorbeeld de kosten voor kleine kantoorartikelen en vakliteratuur. En onderhoudskosten van uw auto. Dan trekt u ze in 1 keer af in het jaar waarin u de kosten maakte.

Is uw aankoop € 450 of duurder én gebruikt u hem langer dan 1 jaar?

Bijvoorbeeld de aankoop van machines, auto’s en inventaris. Dan trekt u de kosten gespreid af over het aantal jaren waarin u uw aankoop gebruikt. Dat heet afschrijven. Daarbij houdt u ook rekening met de restwaarde van uw aankoop.

Kosten van vlak vóór de start van uw onderneming

Deze zijn aftrekbaar, mits het zakelijke kosten zijn. Bijvoorbeeld voor het verkennen van de markt. Of het inwinnen van advies.

Met of zonder btw

U trekt de kosten af zonder btw als u btw-plichtig bent. Mag u de btw niet aftrekken in uw btw-aangifte? Dan trekt u de kosten inclusief btw af in uw aangifte inkomstenbelasting.

Bonnetjes en facturen

U moet kunnen aantonen dat u de kosten echt hebt gemaakt. En dat ze zakelijk zijn. Bonnen en facturen horen daarom in uw administratie.

—————–

Reiskosten

Voor de aftrek van reiskosten gelden bij de belastingaangifte strenge voorwaarden. Aan de andere kant profiteren werkenden automatisch van bepaalde heffingskortingen voor de te betalen belasting.

Reiskosten: met het OV

Reiskosten die u maakt in het OV moet u kunnen aantonen.

Reiskosten: met een uw eigen auto

Voor kilometers die u als ondernemer zakelijk rijdt met uw eigen privé auto, kunt u per kilometer een bedrag van €0,19,- opvoeren. Wel moet u een overzicht bijhouden van de gemaakte kilometers.

Leaseauto: vier bijtellingscategorieën in 2016

Voor leaseauto’s waarvan het kenteken voor het eerst in 2016 is afgegeven, golden er in totaal vier bijtellingscategorieën: 4 procent (voor volledig elektrische auto’s), 15 procent (voor semi-elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van minder dan 50 gram per kilometer), 21 procent (voor auto’s met een CO2-uitstoot van 106 gram of minder) en 25 procent. Diesel of benzine maakt geen verschil.

Voor auto’s die ouder zijn dan 15 jaar geldt een bijtelling van 35 procent van de waarde van de auto in het economisch verkeer (dus niet de cataloguswaarde).

—————–

Zorg

Wie gezond is en weinig zorgkosten maakt, kan nog maar weinig aftrekposten opvoeren.

Algemeen

U mag ziektekosten opvoeren van uezelf, uw fiscaal partner en eventuele kinderen die jonger zijn dan 27 jaar en de kosten niet zelf kunnen dragen. U mag alleen de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding krijgt via uw (aanvullende) zorgverzekering of andere instanties, zoals bijzondere bijstand.

Dat geldt ook voor de premie voor uw ziektekostenverzekering en het eigen risico van 385 euro over 2016. De wettelijke bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor (CAK), voor bijvoorbeeld hulp in de huishouding, thuiszorg of verblijf in een zorginstelling, valt eveneens buiten de aftrek.

Tandarts

Een dure tandheelkundige behandeling die niet of slechts gedeeltelijk wordt gedekt door uw zorgverzekering kunt u opvoeren. Of andere kosten die niet gedekt worden door uw (aanvullende) zorgverzekering, zoals de logopedist, fysiotherapeut, homeopaat of acupuncturist.

Medicijnen en Dieet

Er is aftrek mogelijk voor medicijnen die door een arts zijn voorgeschreven en die volledig uit eigen zak betaald zijn. Dit kunnen ook homeopathische medicijnen zijn. Let wel: het gaat alleen om medicijnen die als geneesmiddel worden gebruikt, dus niet om preventieve medicatie. Voor kosten die gemaakt worden voor een specifiek dieet geldt hetzelfde. Ze zijn alleen aftrekbaar als het dieet voorgeschreven is door een arts of diëtist.

Hulpmiddelen

Voor medische hulpmiddelen moet u goed op het overzicht van de Belastingdienst kijken, want lang niet alles is op te voeren.

Woningaanpassingen en overige aanpassingen

De kosten voor aanpassingen aan een woning, zoals een aangepaste doucheruimte, zijn niet meer aftrekbaar. Andere aanpassingen, bijvoorbeeld aan uw auto of computer, zijn wel aftrekbaar.

Vervoer

Chronisch zieken die vaak naar hun huisarts of het ziekenhuis moeten, spenderen aanzienlijk meer geld aan vervoer dan gezonde mensen. Deze extra kosten, voor zover ze niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar, mag u onder voorwaarden aftrekken.

Gezinshulp

Extra gezinshulp kan, ook weer onder voorwaarden aftrekbaar zijn.

Kleding en beddengoed

Een andere aftrekpost zijn kosten voor extra kleding en beddengoed.

Uitvaart

De kosten voor uitvaart of crematie vormen geen aftrekpost voor ziektekosten.

Drempel

Als alle kosten bij elkaar zijn opgeteld, dan is het nog steeds de vraag of u voor aftrek in aanmerking komt. Er is namelijk sprake van een drempel. De hoogte van deze drempel hangt af van uw drempelinkomen. De drempel hangt dus af van de hoogte van uw inkomen.

Voor lagere inkomens is er extra verhoging mogelijk. Raadpleeg hiervoor de website van de Belastingdienst.

————————

Giften, erfenis en kinderopvang

De overheid ondersteunt ouders op verschillende manieren, via kinderopvangtoeslag, het kindgebonden budget en belastingvrije schenkingen.

Verder ondersteunt de overheid giften aan goede doelen. Hiervoor gelden wel een drempel en een maximum, behalve als je kiest voor een periodieke gift.

Partneralimentatie

<p<Kosten voor partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen zijn aftrekbaar. Het is daarbij niet van belang of de regeling via de rechter of langs informele weg tot stand is gekomen, zolang deze maar door beide partijen is vastgelegd. In bepaalde situaties is ook een afkoopsom van alimentatie aan uw ex-echtgenoot aftrekbaar.

Wanneer u samen met uw ex-partner een koophuis bezit, zijn er mogelijk aftrekbare aspecten.

Kinderalimentatie

Over ontvangen kinderalimentatie hoeft u geen belasting te betalen. U hoeft dit dus niet aan te geven. De aftrek voor betaalde kinderalimentatie is twee jaar geleden vervallen.

Wel mag wel de betaalde kinderalimentatie opgeven als een schuld in box 3. Dit is overigens wel voor het laatst: in de aangifte over 2017 mag dat niet meer.

Kinderopvang

Voor opvang van uw kind of kinderen door een kinderdagverblijf of geregistreerde gastouder ontvangt u kinderopvangtoeslag. Deze toeslag is afhankelijk van meerdere factoren.

Een au pair, kosten voor de peuterspeelzaal, tussenschoolse opvang en opvang door familie of vrienden vallen buiten de kinderopvangtoeslagregeling.

Kindgebonden budget

Wie minderjarige kinderen heeft en onder een bepaalde inkomens- en vermogensgrens zit, maakt aanspraak op het kindgebonden budget. Dat is een tegemoetkoming in de kosten voor de zorg voor de kinderen.

Wie recht heeft op kindgebonden budget, wordt hier doorgaans automatisch over ingeseind door de Belastingdienst.

Schenken aan uw kind

In 2016 mocht u aan uw (pleeg)kind 5.304 euro belastingvrij schenken. Dit bedrag geldt per kind. Schenkingen van beide ouders worden bij elkaar opgeteld.

Er was in 2016 geen sprake van een verhoogde eenmalige vrijstelling voor schenkbelasting aan de eigen kinderen.

Overige schenkingen

Voor overige schenkingen (dus niet van ouder naar kind, maar bijvoorbeeld van grootouder aan kleinkind) geldt over 2016 een algemene vrijstelling van 2.122 euro per schenker.

Ontving u vorig jaar schenkingen van verschillende personen, dan hebt u voor elke schenking een vrijstelling van 2.122 euro. Behalve als de schenkers uw ouders of partners van elkaar zijn: in dat geval moet u de schenkingen bij elkaar optellen.

Giften

Donaties aan een goed doel zijn fiscaal aftrekbaar van uw inkomen in box 1, mits het goede doel door de Belastingdienst officieel is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en u in ruil voor uw gift geen tegenprestatie hebt ontvangen.

Ook hier zijn weer voorwaarden aan verbonden met betrekking tot uw drempelinkomen.

Wanneer u doneert aan een culturele ANBI, dan mag u bij de berekening van deze aftrekpost deze gift met 25 procent verhogen, met een maximum van 1.250 euro per jaar.

Periodieke giften

Er geldt geen drempel en maximumaftrek voor periodieke giften die minimaal vijf jaar worden gedaan. Deze giften hoeven niet bij een notaris te worden vastgelegd. Een schenkingsovereenkomst volstaat ook.

Erven

Aangifte erfbelasting staat los van de aangifte voor de inkomstenbelasting. Hebt u een erfenis ontvangen, dan hebt u recht op een vrijstelling. Voor gehuwden, geregistreerd partners of samenwonende stellen bedraagt deze 636.180 euro over 2016.

Kinderen en kleinkinderen zijn voor 20.148 euro vrijgesteld en ouders voor 47.715 euro. Voor overige erfgenamen, zoals vrienden, broers of zussen, bedraagt de vrijstelling 2.122 euro. Over het bedrag daarboven betaalt u belasting.

De kosten voor uitvaart of crematie mag u aftrekken van de erfenis. Wel moet u van deze kosten eventuele uitkeringen van een uitvaartverzekering aftrekken.

—————-

Studiekosten

De tijd dat studiekosten een interessante aftrekpost vormden is helaas voorbij.

Alleen de verplichte en noodzakelijke kosten mogen in mindering gebracht worden, zoals lesgeld of verplichte leermiddelen. Verder gelden er een drempel en een bovengrens.

Drempel voor studiekosten

Voor de studiekosten – na aftrek van eventuele vergoedingen van bijvoorbeeld uw werkgever of studiefinanciering – geldt een drempel van 250 euro. Het bedrag dat u maximaal mag aftrekken is in 15.000 euro. Raadpleeg de Belastingdienst voor uitzonderingen.

Kosten cursus voor werk of beroep

Wanneer u een studie of cursus voor uw werk of een toekomstig beroep volgt, komt de fiscus u -onder voorwaarden – tegemoet.

Studie: afschrijvingen

In sommige gevallen is een specifieke grote aanschaf voor een studie aftrekbaar middels afschrijving. U mag meerdere jaren een bedrag aftrekken, tot een restwaarde is bereikt.

———————

Verder…

Wanneer u gespaard of geërfd heeft, loopt u het risico vermogensbelasting te moeten betalen. Er zijn echter volop aftrekposten die u kunt opvoeren.

Bewoont u een monumentaal pand? Dan zijn bepaalde onderhoudskosten fiscaal aftrekbaar.

Via de website van de belastingdienst vindt u alle informatie