Algemeen

DE SPECIALIST – Laatste kans om op de onroerendezaakbelasting te besparen2 min lezen

By 15 maart 2017 No Comments

Meer dan 95 procent van de aanslagen voor de onroerendezaakbelasting (OZB) is intussen verstuurd door de gemeentes.

Uit het onderzoek dat de Waarderingskamer jaarlijks uitvoert, blijkt dat de afgelopen jaren gemiddeld

Bijna 8 procent van de niet-woningen (bedrijfsobjecten) bezwaar maakte tegen de WOZ-beschikking.

Gemiddeld de helft van deze bezwaren bleek gegrond.

Naar onderzoek Waarderingskamer

Het tarief waar bedrijven voor worden aangeslagen, is voor zowel eigenaren als gebruikers twee tot drie keer hoger dan het tarief voor woningen. MKB Belangen plaatste daar eerder het volgende artikel over: OZB-gemeentes komt steeds vaker voor rekening bedrijven

De gemeentes taxeren de WOZ-waarden van bedrijfsobjecten volgens de ‘huurwaardekapitalisatiemethode’. Dit houdt in dat de gemeente de markthuurwaarde bepaalt van elk bedrijfsobject en deze huurwaarde kapitaliseert met een factor. De huurwaarde wordt berekend op basis van het aantal vierkante meters en de gebruiksmogelijkheden.

Uit de praktijk blijkt dat de gemeentes regelmatig fouten maken in het bereken van het juiste aantal vierkante meters. Gemeentes zijn bovendien niet altijd op de hoogte van veranderingen binnen in een bedrijfspand (meer of minder kantoorruimte, wel of geen entresol etc.).

De gemeentes doen onderzoek naar de markthuur bij de eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden door ze te verzoeken een inlichtingenformulier in te vullen. Met deze inlichtingenformulieren verzamelen de gemeentes informatie over huurcontracten.

Uit de praktijk blijkt dat bedrijven die de inlichtingenformulieren ontvangen deze formulieren regelmatig niet of maar gedeeltelijk invullen. Zo worden incentives, huurkortingen en gebruikte oppervlaktes niet of niet volledig ingevuld. Met als gevolg dat gemeentes op basis van deze onvolledige informatie verkeerde inschattingen maken over de markthuur.

Als u twijfelt of uw WOZ-waarde te hoog is, dan is bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking zeker zinvol. De kans is groot dat u geld kunt besparen op de onroerendezaakbelasting.

De enige manier om de WOZ-waarde aan te passen is door bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking (WOZ-waarde). Hier staat een termijn voor van zes weken na de dagtekening van de aanslag/woz-beschikking. Als u later bezwaar maakt, wordt uw bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Het bezwaar wordt dan niet meer in behandeling genomen.

Het is dus belangrijk dat u nú bezwaar maakt

Zo kunt u bezwaar maken

U kunt zelf bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente waarvan u een aanslag/beschikking heeft ontvangen. U kunt ook een deskundige inschakelen. TIP Vastgoed B.V. voert voor bedrijven en particulieren bezwaar en beroepsprocedures tegen te hoge WOZ-waarden (en andere lokale heffingen). Dit gebeurt op basis van No Cure No Pay.

Wanneer uw bezwaar gegrond blijkt en de WOZ-waarde verlaagt wordt, betaalt de gemeente de kosten voor een ingeschakelde deskundige. Dit is een wettelijke regeling. Het inschakelen van TIP Vastgoed kan u dus alleen maar geld opleveren.

Niels Dreierink

TIP Vastgoed B.V.

tipvastgoed.nl