Algemeen

Deze 11 punten moeten in een Privacy verklaring staan2 min lezen

By 23 januari 2020 No Comments

Ieder bedrijf dat gegevens vastlegt, heeft een privacyverklaring nodig. Doorgaans staat deze op de website, vaak ergens onderaan, wat niet wegneemt dat de privacyverklaring erg belangrijk is.

 

In de privacyverklaring moet over tenminste 11 punten geïnformeerd worden. In sommige gevallen zelfs over meer, afhankelijk van wat jouw onderneming doet, de gegevens die je verzamelt en wat je daar vervolgens mee doet.

 

Deze 11 punten moeten in elk geval in de privacyverklaring worden opgenomen:

 1. Identiteit van de onderneming
 2. Contactgegevens
 3. Het doel of de doelen waarvoor de gegevens verzameld worden
 4. Wie de ontvangers van de persoonsgegevens zijn
 5. Hoe lang de gegevens worden opgeslagen of de criteria voor het bepalen van die termijn
 6. Dat personen het recht hebben op inzage, rectificatie of wissing van hun gegevens
 7. Dat het recht bestaat om tegen de verwerking van de persoonsgegevens bezwaar te maken
 8. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dat het recht bestaat op intrekking van die toestemming
 9. Het recht op klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
 10. Of het verstrekken van de persoonsgegevens een wettelijke verplichting is of dat het een contractuele verplichting of voorwaarden voor uitvoering van een contract is en of de betrokkene (persoon van wie de gegevens zijn) verplicht is de gegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens
 11. Indien er sprake is van geautomatiseerde besluitvorming of profilering moet dit gemeld worden en moet ook vermeld worden wat daarvan het het belang is en wat de gevolgen ervan zijn

 

Het is belangrijk dat de privacyverklaring in voor iedereen duidelijk is. Dat betekent dat deze in begrijpelijke taal moet worden geschreven, beknopt en transparant is. Verder moet de privacy verklaring in gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijk en eenvoudige taal beschikbaar zijn. Vooral als het gericht is op kinderen moet het eenvoudig geschreven zijn. In een toegankelijke vorm wil zeggen dat tekst niet per sé nodig is. Een filmpje zou ook kunnen, maar dan zou je het wel moeten ondertitelen, anders kunnen doven het niet begrijpen. Zorg er in elk geval voor dat de verklaring altijd gemakkelijk te vinden is. Dit kan bijvoorbeeld door een link naar de pagina in de footer van de website te plaatsen. Verstop de (verwijzing naar de) privacyverklaring niet in de algemene voorwaarden, dat wordt niet als gemakkelijk toegankelijk beschouwd.

 

Mocht je nog geen privacyverklaring hebben of twijfelen over de juistheid daarvan, schroom dan niet om contact op te nemen met Ondernemersjuristen via vragen@ondernemersjuristen.nl of bel 085 065 76 70

Leave a Reply