Algemeen

DNB verwacht grootste economische groei in tien jaar2 min lezen

By 12 juni 2017 No Comments

De groeiverwachting voor de Nederlandse economie is opnieuw naar boven bijgesteld door de Nederlandsche Bank (DNB), van 2,3 naar 2,5 procent. Dit is de grootste groei in tien jaar. De aantrekkende wereldeconomie en het herstel van investeringen door bedrijven zijn de motor achter deze economische groei, aldus de DNB.

Eerder dit jaar werd de groeiverwachting ook al fors verhoogd van 1,9 procent naar 2,3 procent.

Voor de jaren 2018 en 2019 wordt nu een economische groei verwacht van respectievelijk 2,1 procent en 1,9 procent. De verwachte inflatie voor 2017 is 1,1 procent, in 2018 en 2019 respectievelijk 1,1 procent en 1,4 procent.

Positieve ontwikkelingen op veel gebieden
De DNB verwacht een inkomensverbetering bij huishoudens waardoor de consumptie steeds met 1,5 procent tot 2 procent groeit tot en met 2019.

Inkomens van werknemers en zelfstandigen verbeteren gestaag de komende jaren. De groei van de contractlonen is gematigd, met 1,8 procent dit jaar en langzaam oplopend naar 2,2 procent in 2019.
Er is nog steeds veel aanbod op de arbeidsmarkt en dat drukt de inkomensgroei. DNB verwacht een verdere afname van de werkloosheid van 6 procent in 2016 naar 4,4 procent in 2019. Er zijn bovendien nog veel parttimers die meer uren willen werken.

Mogelijke scenario’s
Er zijn ook berekeningen gemaakt op een scenario waarin de Amerikaanse regering importtarieven invoert op producten uit het buitenland en de eigen export financieel steunt. Bij een importtarief van 15 procent op buitenlandse goederen en diensten en een exportsubsidie van 10 procent op Amerikaanse export blijft de schade op de groei van de Nederlandse economie beperkt. De groei zou in 2017 en 2018 respectievelijk 0,1 procentpunt en 0,2 procentpunt lager uit komen.

Tegenreactie van de rest van de wereld
Wanneer bij wijze van tegenreactie meer landen in de wereld protectionistische maatregelen invoeren, worden de consequenties groter. Trump propageert ‘America for The Americans’ te willen houden. Banen in de Verenigde Staten zijn voor de Amerikanen zelf. Buitenlandse bedrijven worden tegengewerkt.

Onlangs gaf hij nog af op het Duitse handelsoverschot en de export van Duitse auto’s naar de VS. Concrete maatregelen heeft Trump nog niet genomen.

Reactie Minister Kamp
Minister Henk Kamp van Economische Zaken: “In het begin van deze kabinetsperiode gaf ik aan het oneens te zijn met de voorspellingen van veel economen dat een hogere economische groei dan 1 of 1,5 procent er niet meer in zou zitten voor Nederland”.

“We kunnen nu gezamenlijk vaststellen dat De Nederlandsche Bank voor dit jaar een groei van 2,5 procent verwacht.”