Algemeen

Doorstarten bij een faillissement en tips voor leveranciers4 min lezen

By 19 januari 2017 No Comments

Bedrijven die failliet zijn maken meer kans op een succesvolle doorstart als de rechten van schuldeisers worden beperkt.

Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in een onderzoek naar efficiëntere wetgeving bij faillissementen.

Opschorten

Een van de maatregelen die genomen zou moeten worden om de wetgeving te verbeteren is het opschorten van de rechten van schuldeisers. Daarmee kan volgens het CPB worden voorkomen dat crediteuren letterlijk àlle middelen uit de failliete boedel halen. Verder dient er duidelijker onderscheid gemaakt te worden tussen de verschillende soorten schuldeisers.

Dwangakkoord

Volgens het CPB zou bij een uitstel van betaling een dwangakkoord mogelijk moeten zijn, om te voorkomen dat individuele schuldeisers een doorstart in de weg staan. In de wet zou kunnen worden opgenomen dat het management, uiteraard onder voorwaarden, grotendeels de zeggenschap houdt bij betalingsproblemen. Dit is in veel andere landen al wel het geval.

Volgens het CPB maakt in Nederland slechts 2,5 procent van de bedrijven die hun schulden niet kunnen betalen een succesvolle doorstart. In de Verenigde Staten is dit een op de tien bedrijven. Het percentage aanvragen voor een uitstel van betaling ligt in Nederland met 4 procent van het jaarlijkse totale aantal faillissementsaanvragen veel lager dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, aldus het CPB.

Vanuit een breder perspectief

Een leverancier die nog facturen heeft openstaan bij een onderneming die failliet gaat heeft met deze maatregelen definitief het nakijken. Het is algemeen bekend dat er zich bij elk faillissement een lange rij belanghebbenden opstelt. De fiscus en de bank staan daarbij altijd vooraan. Dat een leverancier ook probeert zijn belang veilig te stellen is niet meer dan logisch.

Wat kan een leverancier doen om ervoor te zorgen dat zijn facturen toch betaald worden wanneer er een faillissement aankomt?

Uw klant gaat failliet, maar hoe krijgt u uw facturen betaald?

U hebt net een grote opdracht hebt uitgevoerd en uw klant gaat failliet. U ontvangt een brief van de curator waarin staat dat u achteraan in de rij schuldeisers mag aansluiten. De kans is helaas erg klein dat u nog betaald wordt. Wat kunt u doen om deze situatie te voorkomen? Hier volgen een aantal tips.

Preventieve afspraken

Wanneer u zekerheid wilt hebben dat u voor uw opdracht betaald wordt, is het verstandig om tijdens de afspraken die u maakt voor de levering het een en ander vast te leggen. Hiermee beschermt u uw positie. Het is wettelijk vastgelegd wie wat krijgt tijdens een faillissement. Ook de volgorde van uitbetaling ligt wettelijk vast. Dus daar kunt u weinig aan veranderen. Daarom kunt u beter al van tevoren uw rechten beschermen.

Maak bijvoorbeeld een eigendomsvoorbehoud. U legt in de overeenkomst vast dat het eigendom van de geleverde goederen pas bij betaling overgedragen wordt. U kunt dan bij uitblijvende betaling uw spullen opeisen. Dit legt u vast in de koopovereenkomst, of in uw eigen algemene voorwaarden. Die dient u dan mee te sturen met de overeenkomst.

Voor grote transacties kunt u ook een pand- of hypotheekrecht bedingen, zodat u bij uitblijvende betaling een claim kunt leggen op eigendommen van de klant. Dit dient notarieel vastgelegd te worden en juridisch waterdicht te zijn.

Wees alert

Een faillissement blijkt vaak al in de lucht te hangen, als u goed op de signalen let. Uw klant gedraagt zich bijvoorbeeld opeens anders dan u gewend bent. Normaal gesproken ontvangt u geregeld opdrachten, maar nu laat hij heel lang niets van zich horen? Misschien klaagt hij onterecht over de door u geleverde diensten of producten en heeft u het gevoel dat hij niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen? Of misschien moet u lang op uw geld wachten, terwijl de klant zich normaal gesproken netjes aan de betalingstermijn houdt? Dit zijn voorbeelden van signalen die de alarmbellen moeten laten rinkelen.

Beperk de schade

Wanneer u het vermoeden heeft dat er een faillissement in de lucht hangt, neem dan maatregelen. Lever bijvoorbeeld niet meer totdat de voorgaande leveringen zijn betaald. Als de klant failliet gaat, lijdt u in ieder geval niet nog meer verlies. U maakt op deze manier gebruik van het opschortingsrecht. De klant zal waarschijnlijk snel contact met u opnemen, waardoor u meteen samen de betalingsachterstand kunt bespreken.

Denk mee met de curator

Als het dan toch zover komt dat de klant failliet wordt verklaard, kom dan meteen voor uw rechten op. Een curator kan soms moeilijk te weten komen wie de schuldeisers zijn. Dit moet hij weten om volgens wettelijke regels een correcte volgorde toe te kennen. Laat daarom meteen weten dat u een vordering heeft uitstaan en onderbouw dit met bewijs, zoals een getekende opdrachtbevestiging, uw algemene voorwaarden en facturen. Dan is de curator in ieder geval op de hoogte van uw vordering.