Algemeen

Economische groei, maar wat merkt u daarvan?1 min lezen

By 26 januari 2017 No Comments

Bijna dagelijks lopen de media over van de positieve berichten over onze economie. Zo is het consumentenvertrouwen sinds 2007 niet meer zo hoog is geweest. Ondernemers zien het pas begonnen jaar vol vertrouwen tegemoet. En er worden opnieuw minder faillissementen verwacht. Dit alles ondanks fors hoger uitgevallen zorgpremies dan aanvankelijk beloofd, hogere pensioenpremies en meer inflatie, waardoor de beloofde stijging van de koopkracht teniet wordt gedaan…

herstel, ook voor kleine zelfstandigen?

Nog niet zo lang geleden bleek uit onze eigen onderzoeken dat u als ondernemer nog niet veel had gemerkt van de economische groei. Kritische geluiden waren dat de economie zich vooral op papier herstelde, maar dat de kleinere ondernemer vanuit de loopgraven nog geen vooruitgang kon noteren. Ook de ontwikkelingen rondom de Wet DBA droegen niet bij aan een beter klimaat voor kleine zelfstandigen.

Hoe is het nu, anderhalve maand voor de verkiezingen, gesteld met het ondernemersklimaat? Is het tij inmiddels gekeerd? Wij zijn heel benieuwd naar uw bevindingen en willen u vragen deel te nemen aan onze enquête over ondernemersvertrouwen.

Naar enquête over ondernemersvertrouwen

Verkiezingsdebat voor het mkb

Op 13 februari wordt er een verkiezingsdebat voor mkb’ers georganiseerd in Den Haag. Woordvoerders van verschillende politieke partijen zullen aan de tand gevoeld worden over hun standpunten over ondernemerschap. Binnenkort kunt u zich daarvoor inschrijven.