Algemeen

Eerste half jaar AVG levert al 7000 klachten op1 min lezen

By 30 november 2018 No Comments

Zes maanden geleden is de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. Nu komt de Autoriteit Persoonsgegevens met cijfers, want waar heeft deze wet nu voor gezorgd?

Vraag naar informatie

Sinds de inwerkingtreding zijn er al 7000 klachten binnengekomen over eventuele schending van de AVG. Ook komt is er veel vraag naar extra informatie. Het AP heeft het afgelopen half jaar zeker 10.000 vragen beantwoord.

De AVG houdt in dat bedrijven voorzichtiger en nauwkeuriger om moeten gaan met het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens.  Als bedrijven zich niet aan de AVG houden, kan de AP dit bestraffen met hoge boetes.

Niet zo makkelijk

Zich aan de AVG houden is lang niet zo makkelijk, zelfs de Belastingdienst had het zwaar. Zij handelden in strijd met de AVG door BSN-nummers te verwerken in het btw-identificatienummer van zzp’ers. Naar verwachting zullen zij pas in mei 2019 voldoen aan de AVG.

Naar aanleiding van de motie die aangevraagd is om de nieuwe privacywet te evalueren, reageert minister van Justitie en Veiligheid: “Een dergelijke evaluatie van de AVG zal waarschijnlijk in 2019 plaatsvinden.”

Op dit moment is de AP nog druk bezig om alle klachten met betrekking tot de AVG te behandelen.

Leave a Reply