Algemeen

Eigen vermogen & financiering3 min lezen

By 6 december 2019 No Comments

Heb jij wel eens geprobeerd financiering aan te trekken? Vaak zegt een bank of andere geldverstrekker dan dat “de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen onvoldoende is om financiering te verstrekken….”. En dan? Wat bedoelen ze daarmee en moet je dan niet gewoon eigen vermogen aantrekken? Dat klinkt makkelijker gezegd dan gedaan want waar er heel veel verstrekkers van vreemd vermogen zijn, is het aantrekken van “eigen vermogen” (risicodragend vermogen) veel moeilijker.

Eigen vermogen

Wat is eigen vermogen nou eigenlijk? De schoolboeken zeggen: het eigen vermogen is de optelsom van alle bezittingen min de schulden. Is dit positief, dan is het eigen vermogen. Als de omvang van de schulden groter is dan de waarde van de bezittingen, dan heb je een negatief vermogen. In dat geval kan het voortbestaan van de onderneming gevaar lopen. Maar waarom kunnen bedrijven met een positief eigen vermogen ook te horen krijgen dat het eigen vermogen onvoldoende is om een lening te geven? Dit heeft te maken met de verschillende functies die het eigen vermogen vervult.

Kenmerken en functies van eigen vermogen

De eigenaren van de onderneming zijn de bezitters van het eigen vermogen. Bij een eenmanszaak is dat de ondernemer, bij een vennootschap onder firma zijn dat de firmanten en bij een BV of NV zijn dat de aandeelhouders. Het eigen vermogen bestaat in uit het ingebrachte kapitaal, plus of min de gerealiseerde winsten of verliezen plus of min de later ingebrachte stortingen of onttrokken gelden/dividenden. Kenmerk van het eigen vermogen is: er rust géén vaste verplichting op: geen renteverplichting, geen aflossingsverplichting, zoals bij een lening. Hierdoor betekent meer eigen vermogen: een lager risico voor vreemd vermogensverstrekkers. Het eigen vermogen is de buffer in de onderneming die tegenvallers opvangt. Toename van het eigen vermogen biedt de mogelijkheid om vervolgens aanvullende financieringen aan te trekken. Dit is belangrijk voor bedrijven met groei ambities: groei ambitie vraagt vóóraf voldoende eigen vermogen!

Heb jij financiering nodig?

Dan zijn er verschillende mogelijkheden zoals een lening, een voorschot zoals Pinvoorschot, Crowdfunding en tussenvormen, zogeheten hybride vermogen.

Hybride vermogen: vreemd vermogen met (een deel van) de functie van eigen vermogen

Hybride financiering is vreemd vermogen met enkele kenmerken van eigen vermogen. De belangrijkste en bekendste vorm is de achtergestelde lening. Een achtergestelde lening is en blijft een lening, dus moet worden terugbetaald én er moet rente op worden betaald. Maar beide verplichtingen (aflossing en rente) zijn bij één of meer andere schuldeisers achtergesteld. Concreet betekent dat: áls de rentabiliteit van de onderneming onvoldoende is om aan alle verplichtingen te voldoen, dan gaan “automatisch” de verstrekkers van de achtergestelde lening in de “wachtstand”, net zo lang tot er weer voldoende rendement wordt gerealiseerd dat ook zij kunnen worden betaald.

Voor de verstrekkers van de gewone leningen is dat een veilige gedachte. Zij rekenen de achtergestelde lening daarom, net als eigen vermogen, tot het risicodragende vermogen van een bedrijf. Maar let op: ook een achtergestelde lening is en blijft een lening waarop vroeg of laat én rente én aflossing moet worden betaald. Bedrijfseconomisch is hybride vermogen vreemd vermogen. Hybride vermogen is een goede tijdelijke oplossing om de financieringsmogelijkheden van een bedrijf op te rekken; voor den lange duur biedt zuiver eigen vermogen meer stabiliteit.

 

Wil je meer informatie over financieringsmogelijkheden? Kijk dan hier.

Leave a Reply