Algemeen

Externe financiering bij MKB1 min lezen

By 1 februari 2019 No Comments

In de periode van juli 2017 tot juli 2018 gaf 24 procent van het MKBaan behoefte te hebben aan externe financiering. Van de MKB-bedrijven die in deze periode een aanvraag deden, kreeg ruim 80 procent de financiering toegewezen.

Hoeveel aanvragen

Hoe groter het MKB-bedrijf, hoe meer behoefte aan financiering. Bij minder dan 10 personen in dienst gaat het om ongeveer 20 procent. Bij 10 tot 50 personen in dienst gaat het om bijna 25 procent en bij bedrijven met 50 tot 250 personen in dienst ligt dit op bijna 30 procent. Het zijn vooral jonge, snelgroeiende bedrijven en startups. Zij hebben de financiering nodig om een uitbreiding te kunnen financieren.

80 procent van de bedrijven die behoefte hebben aan financiering bekijkt ook alle mogelijkheden. Ruim 30 procent hiervan doet na dit onderzoek ook een aanvraag voor financiering. De meeste afvallers zitten bij de startups, na oriëntatie doet ruim 50 procent geen aanvraag.

Slagingskans

Toch slaagt bijna 85 procent van alle MKB’ers die een aanvraag doen erin om de financiering geheel of gedeeltelijk voor elkaar te krijgen. Bij het grootbedrijf krijgt 99 procent van de aanvragen goedkeuring. Bij het midden- en kleinbedrijf ligt dit een stuk lager, tussen de 80 en 93 procent.

Wat voor financiering

40 procent van de externe financieringen komen nog steeds van de bank. Daarnaast wordt er steeds meer gebruik gemaakt van leasing (ruim 20 procent) en rekeningen-courant (ruim 10 procent). Kleinere ondernemingen kijken vaker verder om zich heen en maken gebruik van overige financieringsvormen, zoals investeerders en crowdfunding.

Leave a Reply