Algemeen

Flexibilisering arbeid is belangrijk voor ondernemers1 min lezen

By 5 december 2016 No Comments

Flexibele arbeid is niet alleen belangrijk, maar mag zelfs essentieel genoemd worden. Dit was de uitkomst van een onderzoek dat de brancheorganisatie voor uitzendondernemingen NBBU deed onder 3.500 leden naar de vraag wat flexibele arbeid betekent voor ondernemingen.

“Het houdt bedrijven wendbaar, innovatief en krachtig en biedt werknemers de kans om ervaring op te doen.”

‘’De flexibilisering van de arbeidsmarkt zal verder toenemen en de politiek moet dit ondersteunen in plaats van belemmeren. Ze lijken alles in het werk te stellen om werkenden in een vast dienstverband te dwingen’’, aldus de NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen).

Onderzoek

Uit het onderzoek bleek dat 85 procent van de bedrijven uitzendbureaus en detacheerders inzet en werk soms ook volledig uitbesteedt aan zzp’ers (43 procent).

Bedrijven schakelen uitzendkrachten in voor het opvangen van bijvoorbeeld ziekte, verlof of seizoendrukte. Wanneer specialistische kennis of ondersteuning in ICT en HR nodig is, zet men zzp’ers en gedetacheerden in.

Werkdruk

Wanneer het inzetten van flexibele arbeid niet mogelijk zou zijn, verwacht driekwart van de ondernemers een toename van de werkdruk. Men is bovendien bang geconfronteerd te worden met meer ziekteverzuim, hogere personeelskosten te krijgen, minder kwaliteit te kunnen bieden en minder flexibel te zijn. Voor veel ondernemers wordt het in dat geval aantrekkelijk de bedrijfsactiviteiten in het buitenland voort te zetten.

De huidige wet- en regelgeving op het gebied van flexibele arbeid wordt door ondernemers niet als stimulerend gezien.