Algemeen

Ga je een bedrijf starten? Dit zijn je voordelen. Nóg meer voordelen voor Innovatieve Start ups3 min lezen

By 18 juli 2018 juli 25th, 2018 No Comments

Een bedrijf starten is altijd spannend. Vooral in de opstartfase is het erg fijn als je een extra steun in de rug krijgt. Voor starters bestaan er verschillende fiscale voordelen. In dit artikel beschrijven we de belangrijkste aftrekposten waar startende ondernemers voor in aanmerking kunnen komen:

Zakelijke kosten:

Je mag alle kosten die je voor je bedrijf maakt, aftrekken van je winst zodat je minder belasting hoeft te betalen. Uiteraard is het niet mogelijk om privékosten aftetrekken.

Startersaftrek:

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Je mag de startersaftrek gebruiken als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Als je recht had op de zelfstandigenaftrek in het aangiftejaar.
  • Je hebt de zelfstandigenaftrek in de afgelopen 5 jaar maximaal 2 maal hebt gebruikt.
  • Je in de afgelopen 5 jaar niet elk jaar ondernemer bent geweest voor de inkomstenbelasting, en
  • Er was in het kalenderjaar, of in de afgelopen 5 jaar, geen sprake van geruisloze terugkeer uit een bv.

MKB-vrijstelling:

Dit is een percentage van 14% dat van de winst wordt afgetrokken. De winst moet wel eerst verminderd zijn met de ondernemersaftrek. Medegerechtigden komen hier niet in aanmerking voor.

Kleinschaligheidinvesteringsaftrek:

Als je in een jaar investeert in bedrijfsmiddelen dan kun je een bepaald percentage van het bedrag dat je hebt geïnvesteerd aftrekken.

Oudedagsreserve:

Als je een gedeelte van je winst opzij wilt zetten voor je oudedagvoorziening, dan kan dat. De belastingheffing op dit bedrag dat je opzij zet, wordt dan uitgesteld.

Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WSBO) is een subsidie in vorm van een belastingvoordeel. Voor de uren die het personeel besteedt aan speur en ontwikkelingswerk hoeft er minder loonheffing afgedragen te worden. Het bedrag van deze aftrek wordt elk jaar opnieuw bepaald.

Verder bestaan er nog voordelen als je bijvoorbeeld in aanmerking komt voor de kleineondernemingsregeling, je kunt dan korting krijgen op de btw als je aan bepaald eisen voldoet. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Ben je een Innovatieve Start up? Dan krijg je nog meer voordeel

Innovatieve Start-ups worden nog meer gestimuleerd. Om in aanmerking te komen voor deze voordelen moet je aan bepaalde eisen voldoen. Zo moet je in de afgelopen 4 jaar, voor het eerst personeel in dienst hebben genomen. Je moet aan speur- en ontwikkelingswerk doen en hiervoor een S&O verklaring hebben verkregen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze mag je overigens niet meer dan twee eerdere jaren hebben gehad. Voldoe je hieraan? Dan zijn dit de belangrijkste voordelen die je in dit geval krijgt.

Voordeel voor WBSBO

In plaats van het gebruikelijke percentage van 32%, wordt dit percentage voor innovatieve Start-Ups verhoogd naar 40%. Dus over de eerste €350.000 die op jaarbasis besteed is aan kwalificerende loonkosten en uitgaven is er een voordeel van 40%. De uitgave boven de €350.000 heeft een voordeel van 14%.

Meer vrijstelling bij werknemersopties

Het is als ondernemer mogelijk om aan je werknemers aandelenopties te bieden. De werknemer kan dan op een gegeven moment de aandelenoptie uitoefenen en op dat moment moet je als bedrijf loonheffing inhouden en betalen over de waarde van de optie. Dit is een hele interessante manier voor Start Ups om aan gekwalificeerd personeel te komen.

Als het optieplan aan de correcte voorwaarden voldoet bestaat er voor Innovatieve Start Ups een gedeeltelijke vrijstelling voor 2018.

Minder minimaal loonheffing bij een vennootschap

In het algemeen moet een vennootschap over een bepaald bedrag loon per jaar, een loonheffing betalen. Onafhankelijk of dit daadwerkelijk is uitbetaald. Een innovatieve Start-up kan het gebruikelijk loon lager vast te stellen.

Verder bestaan er fiscale voordelen voor bedrijven die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie (EIA), voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken (MIA en Vamil). Ook bij groen beleggen of sparen bestaat er een belastingvoordeel en bestaat er een vrijstelling van verhuurderheffing bij het kopen als woningcorporatie van een woning in een krimpgebied tussen 2017 en 2021. Complete informatie is te vinden op de website van De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. RVO

Leave a Reply