Algemeen

Geen geld voor BTW-afdracht tweede kwartaal? Meld dit uiterlijk 14 augustus!1 min lezen

By 10 augustus 2017 No Comments

Kunt u de BTW-afdracht over het tweede kwartaal niet betalen? Meld dit dan uiterlijk 14 augustus bij de Belastingdienst. Doet u dit niet, dan kan de Belastingdienst u aansprakelijk stellen voor de niet-betaalde BTW.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder van een BV kunt u aansprakelijk worden gesteld voor niet-betaalde BTW van de BV. U kunt alleen aansprakelijk worden gesteld als aannemelijk is dat het niet betalen veroorzaakt wordt door kennelijk onbehoorlijk bestuur in de voorafgaande drie jaren.

Behalve voor niet-betaalde BTW kunt u ook aansprakelijk worden gesteld voor  loonbelasting en premies. Kunt u deze niet betalen, meld dan ook voor deze belastingen de betalingsonmacht.

Verklein het risico op aansprakelijkheid

De Belastingdienst moet bewijzen dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Echter, wanneer u niet op tijd heeft gemeld dat u de BTW niet kunt betalen, kan de Belastingdienst u zonder meer aansprakelijk stellen. Het is daarom zeer belangrijk om tijdig en op juiste wijze uw betalingsonmacht bij de Belastingdienst te melden.

Wat is een tijdige melding?

U moet een melding betalingsonmacht doen binnen twee weken na de uiterste betaaldatum van de BTW. Dit betekent dat de melding betalingsonmacht BTW tweede kwartaal 2017 uiterlijk 14 augustus 2017 moet zijn gedaan. Doe uw melding betalingsonmacht altijd schriftelijk.