Algemeen

Het zal je maar overkomen – ‘Marktwerking in de Rechtspraktijk veroorzaakt bloedhondengedrag’2 min lezen

By 24 maart 2017 No Comments

Dit zegt René B. Janssen van Bureau RC&A. Marktwerking is volgens hem de oorzaak van gedrag bij notarissen, gerechtsdeurwaarders en zelfs advocaten waarbij de ethiek soms ver te zoeken is.

‘Gerechtsdeurwaarders, maar ook reguliere incassobureaus zijn een speelbal van hun opdrachtgevers. Zij willen snelle resultaten en vooral zakendoen met degene die de beste zakelijke aanbieding doet. Daardoor is er steeds minder sprake van ‘sociale incasso’: betaalregelingen worden steeds moeilijker, en voor kortere periodes afgesloten.

Door de dominante manier waarop deze bureaus zich opstellen, wordt de schuldenaar (of debiteur) genadeloos in het nauw gedreven. Gelukkig zijn er nog uitzonderingen, maar eigenlijk zou het in mijn ogen andersom moeten zijn. De uitzonderingen zouden het dominante gedrag moeten betreffen. Er zou veel meer rekening gehouden moeten worden met de achtergronden van degene die zijn schulden niet kan betalen.’

René behandelt op dit moment een dossier waarin hij dit traject meemaakt met een incassogigant. Hij deed namens een bejaard echtpaar een onderbouwd voorstel tegen finale kwijting voor twee oude voorhuwelijkse schulden. De familie van het echtpaar kan een bepaald bedrag bijeen brengen. De echtgenote in deze casus is getroffen door een ernstige ongeneeslijke ziekte, waaraan zij binnen afzienbare tijd zal bezwijken.

Het onderbouwde voorstel is aanzienlijk beter dan ooit met een reguliere schuldsanering bereikt zou kunnen worden, zowel in de minnelijke als de wettelijke variant. Maar het voorstel met volledige onderbouwing wordt zonder pardon van de hand gewezen…

Wanneer de echtgenote dadelijk is overleden, heeft de echtgenoot geen afloscapaciteit meer, en zal er helemaal niets meer betaald kunnen worden. In plaats van nog heel even te kunnen genieten van de tijd die hun samen nog rest, wordt het echtpaar door de incassanten en hun opdrachtgevers (twee grote banken) de pin op de neus gezet. ‘Schandalig en onbegrijpelijk’, oordeelt René.

Wie betaalt, bepaalt

Een incassobureau of gerechtsdeurwaarder heeft weinig keus. Het zijn ondernemers. Zonder opdrachtgevers geen kantoor en zonder omzet geen geld om de salarissen van de medewerkers te betalen. Door de marktwerking in onze economie bepaalt de opdrachtgever de regels van het spelletje dat door het gerechtsdeurwaarderskantoor of incassobureau gespeeld wordt. En daarmee zijn het dansende kermisberen geworden. Hoe heter de grond onder hun voeten wordt, des te heftiger de dans.

De afgelopen tijd zijn verschillende gerechtsdeurwaarderskantoren en ook incassobureaus failliet gegaan. En er zijn gerechtsdeurwaarders uit het ambt gezet die een greep uit de derdengeldenrekening hadden gedaan. Recentelijk nog een groot Haags Gerechtsdeurwaarderskantoor.

Menselijke maat

In de incassopraktijk van Bureau RC&A wordt uitgegaan van de menselijke maat. Soms is een goed gesprek en een kleine onderhandeling genoeg om een dossier opgelost te krijgen. Onlangs werd op die manier een volledige debiteurenportefeuille van een ondernemer die zijn praktijk gaat beëindigen opgelost. Tot tevredenheid van alle partijen. Je moet niet altijd het onderste uit de kan willen. Als een opdrachtgever dat wel wil, dan zoekt hij zijn heil maar elders…

Bureau RC&A

Postbus 4272

3102 GE Schiedam

Tel: +31 (0)10 473 73 77

www.bureau-rca.nl