Algemeen

Is ondernemerschap erfelijk?3 min lezen

By 23 december 2016 No Comments

Omdat we benieuwd waren naar het antwoord op deze vraag, deden we een onderzoek. Onze enquête werd door ruim 750 ondernemers ingevuld. Bijna een kwart daarvan waren vrouwen. Dit zijn de verrassende resultaten.

57 procent van de deelnemers ging er vóór het invullen van onze enquête al van uit dat ondernemerschap erfelijk is. Dat is frappant, want in de praktijk blijkt dat precies het percentage ondernemende vaders en grootvaders aan vaders kant te zijn!

Vaders en moeders

Ondernemerschap blijkt met name erfelijk te zijn langs de mannelijke lijn. Als we kijken naar de vorige generatie, bleek maar liefst 57 procent van de vaders ondernemer te zijn. Bovendien bleek 25 procent van de moeders een eigen onderneming te drijven. Dat vinden we een verrassend hoog percentage. Slechts 17 procent van de vrouwen was in loondienst, waarvan een deel meewerkend in het bedrijf van haar man. Een meerderheid, namelijk 59 procent was huisvrouw.

Opmerkelijk is dus dat er meer moeders zelfstandig ondernemer waren, dan in loondienst.

Mannelijke lijn

Gaan we nóg een generatie verder terug, dan zien we dat bij de grootouders aan vaders kant, bij de mannen opnieuw een ondernemerspercentage van 57 procent. Bij de vrouwen lag het percentage lager, namelijk 18 procent. 13 procent van de vrouwen werkte echter mee in het bedrijf van haar man.

Vrouwelijke lijn

Kijken we naar de vrouwelijke lijn, dan blijkt minder dan de helft van de mannen (46 procent) ondernemer te zijn geweest. Kijken we naar de grootmoeders langs de vrouwelijke lijn, dan blijft het aantal ondernemers steken op 15 procent. 11 procent werkte mee in het bedrijf van haar man.

Kleine zelfstandigen

Van de ondernemers die onze enquête invulden is 38 procent zzp’er, runt 35 procent een onderneming met 1 tot 10 medewerkers, drijft 17 procent een bedrijf met meewerkend partner en heeft 9 procent een bedrijf met meer dan 10 medewerkers.

Bij de vaders had 24 procent een onderneming met 1 tot 10 medewerkers en was 13 procent zzp’er. 11 procent werkte samen met zijn partner en had wederom 9 procent een onderneming met meer dan 10 medewerkers.

Ondernemende opa’s

Bij de grootvaders aan vaders kant runde 20 procent een bedrijf met 1 tot 10 medewerkers en was 24 procent zzp’er.

Voor de ondernemende grootvaders aan moeders kant lagen de verhoudingen anders. Slechts 14 procent dreef een bedrijf met 1 tot 10 medewerkers, terwijl 21 procent zzp’er was.

Voor de grootvaders aan beide kanten geldt dat het percentage ondernemers met meer dan 10 medewerkers nog geen 5 procent bedroeg.

Naarmate we verder teruggaan in de tijd, zien we de bedrijven kleiner worden.

Letterlijk!

Vaak blijkt ondernemerschap letterlijk erfelijk te zijn. 20 procent runt namelijk een familiebedrijf. Het lijkt dan ook logisch dat iets meer dan 20 procent aangeeft in dezelfde branche werkzaam te zijn als de ouders/grootouders.

Conclusie

Veel ondernemers van nu hebben het ondernemerschap letterlijk met de paplepel ingegoten gekregen. Dat is een conclusie die we rustig mogen trekken. Een andere conclusie is bovendien dat het zzp’erschap geen verschijnsel van deze tijd is, maar al generaties lang bestaat. Opvallend vonden we verder ook het percentage ondernemende vrouwen onder vorige generaties.

‘Liever kleine baas dan grote knecht’

In dit bijzondere boek beschrijft Tessel Pollmann het kleinbedrijf in Nederland in de jaren 1920 -1970. Ze deed daarvoor 4 jaar onderzoek en trok een aantal opzienbarende conclusies. Eerder publiceerden we al een ondernemersverhaal over haar op onze website.

<a href="https://www.mkbbelangen.nl/nieuws/ondernemersverhalen-zzper-staat-in-lange-traditie-van-kleine-zelfstandigen" target="_blank" class="Ga naar het ondernemersverhaal over Tessel Pollmann

MKB Belangen mocht 20 exemplaren van dit bijzondere boek verloten aan de deelnemers aan het onderzoek.