Algemeen

Kabinet: jaarlijks 10 miljoen voor investeerders ter financiering startups1 min lezen

Door jaarlijks 10 miljoen euro beschikbaar te stellen voor investeerders die financiering mogelijk maken voor startups wil het kabinet het makkelijker maken voor startups om de eerste fase van de onderneming door te komen.

De nieuwe regeling werd door minister Kamp van Economische Zaken bekend gemaakt tijdens het begin van de Week van de Ondernemer in Utrecht. Met deze durfinvesteerders, zogenoemde Business Angels, wil het kabinet startups helpen om sneller een volgende stap te zetten.

De overheid verstrekt hierbinnen een renteloze lening van maximaal 1 miljoen euro aan een fonds waarin ook twee durfinvesteerders actief zijn. Deze ‘Business Angels’ leggen in dit fonds minimaal hetzelfde bedrag in. Met dit geld kan het fonds vervolgens investeren in snelgroeiende bedrijven.

Minister Kamp: ‘Durfinvesteerders zijn van vitaal belang voor ons investeringsklimaat en voor onze economische groei. Business Angels zijn bereid te investeren in een risicovolle fase van een onderneming en helpen met hun netwerk en expertise startups hun activiteiten uit te bouwen. Het kabinet wil de circa drieduizend Business Angels ondersteunen bij hun investeringen in deze innovatieve en snelgroeiende bedrijven. Ik ben dan ook blij dat we door samen te werken in een SEED Capital-regeling 10 miljoen euro per jaar kunnen investeren in de bedrijven van de toekomst.’

Deze regeling voor startups maakt deel uit van de extra kabinetsinvestering van 52 miljoen euro per jaar voor de stimulering van snelgroeiende innovatieve bedrijven.

Volgens onderzoeksbureau Genome zijn er 2.300 tot 3.500 startups in Nederland, samen goed voor een waarde van 12,9 miljard euro.