Algemeen

Kamervragen D66 over verzoek uitstel PEB2 min lezen

By 9 juni 2017 No Comments

Steven van Weyenberg, Tweede Kamerlid voor D66 stelde een lijst met Kamervragen op voor de staatssecretarissen J. Kleinsma en E. Wiebes respectievelijk van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën. Ondernemers met een Pensioen in Eigen Beheer (PEB) moeten voor 1 juli aanstaande een beslissing hebben genomen over de bestemming daarvan, omdat het PEB afgeschaft wordt.

MKB Belangen stuurde, samen met ZZP Nederland een dringend verzoek tot uitstel naar demissionair staatssecretaris Eric Wiebes, onderbouwd met de resultaten uit eigen onderzoek. Uit dit onderzoek bleek onder andere dat een groot deel van de betrokken ondernemers geen idee heeft van wat er speelt.

Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen van Tweede Kamerlid Van Weyenberg (D66) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën over uitstel beslistermijn Pensioen Eigen Beheer

1. Bent u op de hoogte van het onderzoek van MKB Belangen en ZZP Nederland onder hun achterban over Pensioen in Eigen Beheer (PEB)?

2. Herkent u de cijfers uit dit onderzoek, waaruit blijkt dat 35% van de deelnemende ondernemers geen weet heeft van de afschaffing van de mogelijkheid om PEB op te bouwen?

3. Klopt het dat ondernemers voor 1 juli 2017 een beslissing moeten nemen over hoe zij omgaan met de uitfasering van PEB?

4. Kunt u aangeven hoeveel procent van de belanghebbende ondernemers door de Rijksoverheid zijn geïnformeerd en op welke manier u heeft geprobeerd zoveel mogelijk ondernemers te bereiken?

5. Hoeveel procent van de belanghebbende ondernemers heeft het verplichte informatieformulier ingevuld en geretourneerd?

6. Klopt het dat dit informatieformulier een maand na de beslissing van de ondernemer om af te kopen dan wel om te zetten in een oudedagsverplichting binnen moet zijn bij de Belastingdienst? Zijn er andere manieren waarop u een inschatting kunt maken van het aantal ondernemers dat nog een beslissing moet nemen over de uitfasering van PEB?

7. Bent u bereid eventueel de coulancetermijn te verlengen, mocht de huidige regeling tot problemen leiden voor ondernemers? Zo nee, waarom niet?

8. Kunt u deze vragen beantwoorden voor het AO pensioenonderwerpen op 15 juni 2017?

Download hier de vragenlijst, zoals gepubliceerd op de website van de Tweede Kamer.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2017Z07915&did=2017D16681