Algemeen

Komende jaren gestage groei Nederlandse economie2 min lezen

By 24 maart 2017 No Comments

Volgens het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) zal de Nederlandse economie de komende jaren blijven groeien. Het planbureau verwacht een groei van 2,1 procent dit jaar en 1,8 procent volgend jaar. Het begrotingsoverschot zal verder toenemen tot 0,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berichtte al dat er voor het eerst sinds 2008 sprake was van een begrotingsoverschot (van 0,4 procent) bij de Nederlandse overheid.

De consumptie en de export zijn naar verwachting belangrijke aanjagers van de economische groei. De werkgelegenheid in de marktsector en de zorg neemt toe. De werkloosheid komt in 2017 uit op 4,9 procent van de beroepsbevolking, met een verdere daling in 2018 naar 4,7 procent. De inflatie loopt in 2017 door stijgende energieprijzen op naar 1,6 procent. In 2018 zullen de prijzen minder hard stijgen (1,4 procent).

De koopkracht neemt in 2017 en 2018 langzaam toe (0,1 en 0,3 procent). In 2016 was er nog een toename van 2,7 procent. De koopkracht stijgt minder hard dan in 2016, omdat het totale pakket van 5 miljard euro aan lastenverlichtingen nu is uitgegeven. Bovendien zorgt de toenemende inflatie ervoor dat de koopkracht minder hard stijgt.

Wereldeconomie

Voor de wereldeconomie wordt in 2017 een groei verwacht van 3,5 procent en in 2018 van 3,7 procent. Voor de wereldhandel verwacht men een groei van respectievelijk 3 procent en 4 procent.

In de eurozone komt de groei steeds rond de 1,7 procent uit.

2021

Van 2018 tot en met 2021 groeit de Nederlandse economie met gemiddeld 1,7 procent per jaar.

“Een gelijk opgaande groei van werkgelegenheid en arbeidsaanbod zorgt voor een stabiele werkloosheid van 4,7 procent”, aldus het CPB. Hoewel de rente en inflatie licht zullen oplopen, blijven ze de komende jaren nog steeds laag.

Het begrotingsoverschot komt in 2021 mogelijk op 1,3 procent van het bbp uit. De staatsschuld zal afnemen naar 47 procent.

Nu géén Sinterklaas gaan spelen

In goede tijden is Nederland altijd geneigd om te veel uit te geven. Misschien kunnen de overschotten nu aangewend worden om lange termijn investeringen te doen om de economie toekomstbestendiger te maken. Er zijn verschillende voorbeelden te noemen van achterhaalde wetten, constructies en regelingen die intensieve hervormingen nodig hebben.

Stevig fundament

“Het kabinet Rutte-II laat een stevig fundament achter voor Rutte-III. De komende tijd gaan steeds meer Nederlanders de effecten hiervan voelen”, aldus demissionair minister Henk Kamp (Economische Zaken.

“Mede dankzij de inspanningen van het kabinet handhaaft de economische groei zich de komende jaren, daalt de werkloosheid verder door tot 4,7 procent en wordt het begrotingsoverschot het grootste van alle EU-landen.”