Algemeen

Kun jij gebruik maken van deze aftrekposten bij je Belastingaangifte 2018?3 min lezen

By 8 maart 2019 maart 11th, 2019 No Comments

Let goed op of de volgende aftrekposten bij jou van toepassing zijn bij de Belastingaangifte. Misschien kun je sommige kosten aftrekken!

1. Hypotheekrente

De hypotheekrente is een interessante aftrekpost als je een woning bezit.
Je mag ook de kosten aftrekken die gemaakt zijn om deze lening te krijgen, denk hierbij aan: notariskosten voor de hypotheekakte, kosten van een nieuwbouwdepot/verbouwingdepot, taxatiekosten, bouwrente, boeterente en de kosten van de aanvraag NHG (Nationale Hypotheek Garantie).
Dit is ook geldig als je een hypotheek oversluit. Kosten voor onderhoud of een verbouwing zelf zijn niet aftrekbaar, de rente over een lening die hiervoor afgesloten wordt wel!

2. Studiekosten

Studiekosten die gemaakt worden voor je (toekomstige) beroep mag je ook aftrekken. Denk hierbij aan lesgeld en verplichte leermiddelen. Reiskosten, excursies en een computer of tablet die je aanschaft vallen hier niet onder.

3. Studieschuld

Rente die je over je studieschuld betaalt zijn niet aftrekbaar in box 1, maar wel in box 3 (vermogen uit sparen en beleggen). Het moet dan wel gaan om een omvangrijke schuld (meer dan €30.000). Kleine studieschulden zijn dus niet aftrekbaar.
Als je dit opgeeft als aftrekpost kan de schuld niet worden omgezet in een gift.

4. Andere schulden

In box 3 betaal je belasting over je vermogen uit onder andere sparen en beleggen. Wel geldt hiervoor een vrijstelling tot €30.000. Is je vermogen hoger dan €30.000? Dan betaal je hierover vermogensbelasting.
Van dit vermogen mag je wel eventuele schulden aftrekken, dit kan een lening voor een auto zijn, roodstaan bij de bank, toeslagen die je moet terugbetalen of erfbelasting die je nog moet betalen.
Op de nog te betalen erfbelasting na, zijn belastingschulden niet aftrekbaar. Ook ondernemingsschulden en lopende termijnen van schulden die nog korter dan één jaar lopen mag je niet aftrekken in box 3. Voor alle schulden geldt wel een drempel van €3000. Of €6000 als je een fiscaal partner hebt.

5. Ziektekosten

Alleen zorgkosten waarvoor je geen vergoeding krijgt mag je aftrekken. Betaalde premies, het eigen risico en de wettelijke bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor vallen buiten de aftrek.
Medicijnen zijn alleen aftrekbaar als deze door een arts zijn voorgeschreven en jij ze zelf volledig betaald hebt. Voor de aftrek van medische hulpmiddelen moet je de website van de Belastingdienst raadplegen. Een gehoorapparaat en een blindenstok zijn wel aftrekbaar, maar een bril, contactlenzen en een rollator of rolstoel niet.
Ziektekosten zijn afhankelijk van je inkomsten aftrekbaar, heb je een inkomen van €40.000,00, dan ligt de drempel op €660,00. Alles daarboven mag je aftrekken.

6. Partneralimentatie en onderhoudsverplichtingen

De kosten voor partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen mag je als aftrekpost invoeren. Advocaatkosten die je hebt gemaakt om de hoogte hiervan te bepalen, vallen hier niet onder.
Ontvang jij alimentatie? Dan mag je de kosten die je hebt gemaakt om dit te ontvangen wél aftrekken. Wel moet je de alimentatie als inkomen opgeven.

7. Kleinschaligheidsinversteringsaftrek

Kleinschaligheidsinversteringsaftrek (KIA), is voor ondernemers die tussen de €2301,00 en €314.673,00 in hun bedrijf hebben geïnvesteerd. Hiervoor komen alleen bedrijfsmiddelen in aanmerking die meer dan €450,00 hebben gekost.

8. Werkruimte

Heeft jouw werkruimte een eigen ingang en eigen sanitair dan kun je de kosten hiervoor aftrekken van de inkomstenbelasting. Heb je een kantoor aan huis, dan moet de ruimte aan de hiervoor genoemde eisen voldoen en een zelfstandig deel van de woning zijn en je moet hier 90% van je inkomsten verdienen.

9. Verzekeringspremies, vakliteratuur en werkkleding

Kosten voor zakelijk gebruik, zoals briefpapier met bedrijfslogo, verzekeringspremies en de aanschaf van een printer mag je aftrekken.
Voor grotere aankopen, boven de €450, die langer dan één jaar meegaan,  moet je de kosten gespreid over meerdere jaren aftrekken.
Als je werkkleding uitsluitend voor het bedrijf gebruikt zoals een uniform of overal kun je de kosten aftrekken. Gebruik je de kleding ook buiten het bedrijf om, dan moet er een groot bedrijfslogo van minimaal 70cm² opstaan.

10. Ondernemers: belkosten

Gesprekskosten die zakelijk gemaakt zijn, zijn volledig aftrekbaar. Een telefoonabonnement niet, tenzij de aansluiting hiervan in je kantoorruimte zit.

Leave a Reply