Algemeen

Kwart zzp’ers onder bijstandsniveau bij arbeidsongeschiktheid2 min lezen

By 31 oktober 2016 No Comments

Meer dan een kwart van de zelfstandigen (27 procent) heeft te weinig financiële mogelijkheden om zelfstandig in een inkomen op bijstandsniveau te voorzien als zij arbeidsongeschikt worden, Aldus het Centraal Planbureau (CPB) in het onderzoek ‘Zelfstandigen en arbeidsongeschiktheid’.

Meer dan de helft van de zelfstandigen kan geen vervangend inkomen op het niveau van een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) krijgen.

Eén op de twintig heeft helemaal geen mogelijkheden om in een minimuminkomen te voorzien. Zij zullen een beroep op de bijstand moeten doen.

Alternatieve oplossingen

De meeste zelfstandigen hebben echter voldoende andere mogelijkheden om tot aan hun pensionering te voorzien in een minimuminkomen. Zij kunnen bijvoorbeeld terugvallen op een private arbeidsongeschiktheidsverzekering, het inkomen van hun partner, vermogen of een WIA-uitkering op basis van een inkomen in loondienst.

24 procent heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering, 27 procent zou voornamelijk op het inkomen van de partner terugvallen en 16 procent zou voornamelijk rondkomen door het opeten van eigen vermogen. 6 procent zou gebruikmaken van inkomsten uit loondienst in de vorm van WW of WIA.

Verplichte verzekering?

Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering kan volgens de onderzoekers een oplossing zijn, maar daar zitten voor- en nadelen aan. Verder zou erover nagedacht kunnen worden voor welk bedrag een zelfstandige zich zou moeten verzekeren, ook in vergelijking tot werknemers.

Van het groeiend aantal zelfstandigen verzekert een steeds kleiner deel zich tegen arbeidsongeschiktheid, concludeert het CPB. Zzp’ers sluiten om financiële redenen vaak geen verzekering af.

Onderzoek MKB Belangen

Afgelopen juli concludeerde MKB Belangen naar aanleiding van een eigen onderzoek, dat 70 procent van de kleine zelfstandigen geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft. De hoge kosten ervan werd als belangrijkste reden aangegeven. Ook gaven veel ondernemers aan geen AOV te kunnen afsluiten vanwege hun leeftijd, hun gezondheid, of een combinatie van beiden.

Wanneer er sprake zou zijn van een verplichte AOV voor zelfstandigen, volgens de huidige tarieven en voorwaarden, zal dat velen de das om doen. MKB Belangen is al enige tijd bezig met het ontwikkelen van een aantrekkelijk alternatief. Naar verwachting kan MKB Belangen daar in december meer over vertellen.