Algemeen

Loonkostensubsidie blijft tot medio 20192 min lezen

By 18 januari 2018 No Comments

De overheid stelt de wijziging om loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie voorlopig uit. Het in het regeerakkoord aangekondigde plan kan ervoor zorgen dat werkgevers duizenden euro's aan subsidie mislopen.

Loonkostensubsidie wordt loondispensatie

Bij loondispensatie hebben werkgevers het recht om een arbeidsbeperkte werknemer minder loon te betalen dan een gezonde werknemer. Nadeel is dat ze hierdoor geen recht meer hebben op het lage-inkomensvoordeel (LIV). Ze betalen tenslotte minder dan het minimumloon. Hierdoor lopen werkgevers de tegemoetkoming mis.

Regeling geldt alleen bij nieuwe werkgever

De regeling gaat alleen gelden voor mensen uit de doelgroep van de Participatiewet die bij een nieuwe werkgever aan de slag gaan. Dat schrijft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een recente brief (14-12-2017) aan de Tweede Kamer. Alle bestaande gevallen blijven dus ongemoeid. Als een werkgever nu al de loonkostensubsidieregeling toepast, dan mag hij dat voor die werknemer blijven doen.

Loonaanvulling boven sociaal minimum

In deze brief staat ook dat mensen met loondispensatie een loonaanvulling moeten krijgen die voldoet aan twee uitgangspunten. Om te beginnen moet hun inkomen hoger uitkomen dan het voor hen geldende sociaal minimum. Er kan dus geen sprake zijn van bijstandsniveau. Men moet er echt op vooruit gaan, stelt de Staatssecretaris.

Arbeidsbeperkte werknemer werkt 'regulier'

De overheid wil dat mensen met een arbeidsbeperking moeten zoveel mogelijk ‘regulier’ kunnen werken. Anders moet men op een zogenaamde beschutte werkplek aan de slag kunnen. De overheid stelt hiervoor meer geld ter beschikking aan gemeenten.

Loondispensatie uitgesteld naar medio 2019

De beoogde ingangsdatum van de regeling is verschoven naar 1 juli 2019. Het wetsontwerp wordt eerst nog verder uitgewerkt. Daarna gaat het ter goedkeuring naar de Eerste en Tweede Kamer.

Tot die tijd kunnen werkgevers dus nog loonkostensubsidie toepassen én LIV ontvangen. Zo krijgen werknemers die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen alsnog een kans op de arbeidsmarkt.

Meer weten? Neem contact op met een van onze salarisspecialisten. En op onze website vind je veel meer informatie over de salarisadministratie.

 

Geschreven door: Jos Achterberg van Masters in Payroll