Algemeen

Meer ondernemers in de bijstand2 min lezen

By 13 januari 2017 No Comments

Het aantal ondernemers dat aanspraak moet maken op een bijstandsuitkering stijgt. Het gaat hierbij vooral om zzp’ers die hun hoofd niet boven water kunnen houden.

Het aantal bijstandsaanvragen nam in het vierde kwartaal van 2016 met 5 procent toe. Dit blijkt uit de index van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Daarin wordt bijgehouden hoeveel ondernemers een beroep doen op bijstandsuitkeringen en -kredieten voor zelfstandigen.

„Vanaf 2013 daalde het aantal bijstandsaanvragen door ondernemers gestaag”, aldus Han Dieperink, algemeen directeur van het IMK, „maar nu blijkt dat niet alle zzp’ers profiteren van de economische opleving. Voor sommigen is de stap naar ondernemerschap wellicht te groot geweest.”

Dieperink denkt dat het aantal bijstandsaanvragen van ondernemers dit kwartaal verder toeneemt. Dat maakt hij op uit het feit dat 1300 ondernemers op 155.nl een vragenformulier invulden met betrekking tot hun inkomen. 60% blijkt te voldoen aan de criteria voor bijstand of Bbz, het Besluit bijstandverlening zelfstandigen die voorziet in een renteloze lening, starterskrediet of aanvulling tot bijstandsniveau. „Veel ondernemers weten dat zij hiervoor in aanmerking kunnen komen, daar gaan wij werk van maken”, aldus Dieperink.

Wat is 155.nl?

Elke ondernemer heeft weleens een periode dat het niet meezit. Sommigen verliezen dan het overzicht. Op welk vlak gaat het minder goed? Kun je iets doen om erger te voorkomen? Voor dit soort vragen is 155-Help-een-bedrijf opgericht. 155 is een initiatief van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf dat ondernemers ondersteunt.

IMK-Index

De IMK-Index werd in 2008 op 100 gesteld. In het vierde kwartaal van 2014 stond deze op 123 en in dezelfde periode van 2015 op 97. In 2016 daalde de index naar 63 om in het afgelopen kwartaal weer te stijgen naar 66. Een stijgende index is niet goed.

Wet DBA

Het is niet ondenkbaar dat mede door de gevolgen van de (mislukte) introductie van de Wet DBA en de bij-effecten daarvan, er dit kwartaal een substantieel aantal zzp’ers een beroep zal moeten doen op een aanvullende bijstandsuitkering.