Algemeen

Meer ondernemers in kleine dorpen1 min lezen

By 30 maart 2017 No Comments

Verhoudingsgewijs tellen kleine dorpen meer werkenden en ondernemers dan grote dorpen. Dit valt te lezen in het rapport ‘Dorpsleven tussen stad en land’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

De agrarische sector is op het platteland van oudsher goed vertegenwoordigd. Agrarisch grondgebruik is het grootst in kleine dorpen. Daarom waren er in kleine dorpen altijd al relatief meer ondernemers dan in grote dorpen en in steden.

Veel startups

Daarnaast is er een relatief groot aandeel startups in plattelandsgemeenten te vinden. Dit betreft vaak ondernemingen die vallen in de categorie ‘cottage industries’.

Waar met dit begrip voorheen vooral gedoeld werd op huisnijverheid, heeft het nu een uitgebreidere betekenis gekregen. Het gaat om kleinschalige bedrijven die gevestigd zijn in plattelandsgebieden. Ondanks hun afgelegen vestigingsplaats zijn ze vaak ook buiten de regio of zelfs internationaal actief. Op het platteland zijn voldoende goedkope locaties te vinden, zoals bijvoorbeeld voormalige schoolgebouwen, boerderijen of winkels. Voorbeelden zijn ondernemingen in de creatieve sector of in de financiële dienstverlening. Meestal betreft dit type onderneming hoogopgeleide mensen met hun roots in het dorp.

Werkgelegenheid

In kleine dorpen vind je bovendien meer werkenden en minder werklozen. Ongeveer 20 procent van de bevolking zorgt zelf voor werkgelegenheid met het eigen bedrijf. Bovendien werkt een deel van de bewoners van kleine dorpen in een groot dorp. Van de inwoners van grote dorpen werkt een deel in de stad.

Er zit ook een keerzijde aan al die werkgelegenheid. Naarmate dorpen kleiner en meer afgelegen zijn, is de bevolking gemiddeld lager opgeleid, is er meer werk voor lager opgeleiden en zijn de inkomens lager. Meer werk, maar minder welstand, dus.