Algemeen

Nieuwe regels voor ondernemers per juli 20182 min lezen

By 26 juli 2018 augustus 2nd, 2018 No Comments

Deze maand juli zijn er meerdere wetswijzigingen en nieuwe regels voor ondernemers ingegaan. Deze wijzigingen zijn van toepassing op ondernemers actief in de akkerbouw, melkvee, landeigenaren, ondernemers die reisdiensten aan consumenten bieden, ondernemers in de kinderopvang en werkgevers in het algemeen. Benieuwd wat deze nieuwe regels zijn? We zetten ze deze week voor u op een rijtje.

Nieuwe regels voor ondernemers in akkerbouw, melkvee en landeigenaren

Ondernemers uit deze branches hebben sinds 1 juli 2018 te maken met nieuwe pachtnormen. De maximale pachtprijzen, oftewel de huurprijs van het land waar de activiteit wordt uitgeoefend, worden wettelijk vastgesteld in de pachtnormen. Deze zijn voor 2018 vastgesteld en zijn vanaf afgelopen 1 juli ingegaan. Deze zijn praktisch overal in Nederland gedaald. Meer informatie over deze prijzen zijn hier te vinden.

Nieuwe regels voor ondernemers die reisdiensten aanbieden

Ondernemers die reispakketten aan consumenten bieden en waarvan het boekingsmoment na 1 juli 2018 ligt, moeten goed opletten of hun dienst een pakketreis is of een losse reisdienst. Er bestaan namelijk strengere regels voor pakketreizen dan voor bijvoorbeeld gekoppelde reisarrangementen (GRA). Bij het bieden van pakketreizen moeten bijvoorbeeld garantiemaatregelen genomen worden, moeten consumenten vóór het boeken over volledige informatie beschikken, moet er gezorgd worden dat de reis verloopt zoals verwacht en hebben consumenten recht om hun boeking te wijzigen of te annuleren.  Informatie over wanneer er sprake is van een reispakket is hier te vinden.

Nieuwe regels voor de kinderopvang

De Wet Kinderopvang verplicht ondernemers in de kinderopvang de gegevens van hun personeelsleden in te schrijven in het Personenregister. Vanaf 1 juli 2018 moeten deze ondernemers deze gegevens ook in hun administratie bewaren. Deze mogen in geval van inspectie, opgevraagd worden door de inspecteur.

Om iemand in te schrijven in het Personenregister is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. Voorheen was het mogelijk om voor een VOG tussen meerdere profielen te kiezen. Het aantal profielen hiervoor, is vanaf 1 juli 2018 beperkt. Vanaf deze datum mogen VOG’s alleen worden afgegeven met de profielen ‘zorgdragen voor minderjarigen (84)’ en ‘werkzaam in kinderopvang (86)’.

Nieuwe regels voor werkgevers

Werkgevers, arbodienstverleners en bedrijfsartsen moeten vanaf sinds 1 juli 2018 gebruik maken van een basiscontract waarin de rechten en plichten van deze drie partijen beschreven staan. Deze regel is onderdeel van de nieuwe Arbowet. En het niet nakomen van deze regel kan leiden tot hoge boetes.

Bovendien hebben werkgevers sinds 1 juli 2018 te maken met een verhoging van het wettelijke brutominimumloon voor werknemers. Dit bedrag is gestegen naar € 1.594,20 per maand, of € 367,90 per week of naar € 73,58 per maand.

Nieuwe regel voor gasaansluitingen

Sinds 1 juli 2018 moeten loodgieters, installatiebedrijven, bouwbedrijven en netbeheerders rekening houden met het feit dat nieuwbouwwoningen niet meer verplicht aangesloten moeten worden op het gasnet.

Leave a Reply