Algemeen

Omzet stijgt maar winstgroei daalt voor MKB Bedrijven2 min lezen

By 24 mei 2018 juni 25th, 2018 No Comments

Uit het Sectorraport “Branches in zicht 2018” van SRA, blijkt dat voor MKB bedrijven de omzet is gestegen maar dat de winstgroei is gedaald. In 2017 was er een gemiddelde netto omzetstijging van MKB Bedrijven te zien van 8% (dit was een 7,4% in 2016). Dit is goed nieuws voor het MKB. Echter is de gemiddelde winstgroei achtergebleven. Dit komt doordat de bedrijfskosten met een 6,4% zijn gestegen (dit was een 5% in 2016 en een 2% in 2015).

Meer omzet voor het MKB

Van ongeveer 67% van de MKB Bedrijven is de omzet gestabiliseerd of gestegen in 2017. Deze groep is in het rapport onderverdeeld in 3 categorieën: omzet tot 1 miljoen (+67,7%), omzet 1miljoen-10 miljoen (+65,2%) en omzet meer dan 10 miljoen (+63,2%). Het verschil tussen deze verschillende categorieën is niet groot, maar opvallend is dat hoe kleiner de omvang van het bedrijf hoe meer het aantal bedrijven dat hun omzet zag stabiliseren/stijgen.  

Wat is de oorzaak van de daling in winstgroei?

Zoals eerder aangegeven zijn de bedrijfskosten van het MKB gemiddeld met een 6,4% gestegen. In het rapport is er gekeken naar de verschillende kostensoorten, en daaruit blijkt dat personeelskosten de soorten kosten zijn die veruit het meeste zijn gestegen, namelijk met een 8%. Dit is voornamelijk veroorzaakt door hogere lonen en een stijging in de kosten voor sociale zekerheid. De salarissen zijn het meest gestegen in de sectoren Industrie (10,5%), bouw (9,5%) en de zorg (9,6%).

Volgens het rapport gaat het MKB in de toekomst met het volgende te maken krijgen. Zo wordt verwacht dat er demografische veranderingen merkbaar gaan zijn door, onder andere, een toename in de bevolkingsgroei en vergrijzing. Ook gaat duurzaamheid een steeds belangrijkere rol spelen en gaat daar veel aandacht aan gegeven worden. De technologie en innovatie zal in een hoog tempo blijven ontwikkelen en zullen MKB-bedrijven te maken krijgen met een personeelstekort door de aantrekking van de arbeidsmarkt. Het zal dan ook voor MKB-ers moeilijker zijn om geschikt personeel te vinden.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 180.000 jaarrekeningen die van mkb-bedrijven afkomstig zijn. De branches automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, specialistische zakelijke dienstverlening, medische zorg en logistiek worden apart behandeld in de uitgave. De betreffende bedrijven zijn gevestigd in zes provincies: Flevoland, Gelderland, Overijssel, Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Het beeld dat het onderzoek geeft, kan dus anders zijn in de Randstad, Utrecht en Groningen en Friesland.