Algemeen

Onbelaste verhuisvergoeding voor je werknemers?1 min lezen

By 18 januari 2019 No Comments

Het kan voorkomen dat je als werkgever tot een bepaald bedrag een verhuizing van werknemers onbelast vergoedt.

Verhuiskosten vergoeden zijn in principe het loon van de werknemer, maar soms is het mogelijk om een onbelaste vergoeding te betalen. De verhuizing moet verband houden met de dienstbetrekking van de werknemer, staat in het Handboek Loonheffingen als voorwaarde. Is dit het geval? Dan mag je de kosten die de werknemer maakt voor zijn verhuizing tot maximaal €7.750 onbelast vergoeden. Dit bedrag mag je, naast de vergoeding van de kosten voor het overbrengen van de inboedel, geven.

De voorwaarde is dus wel dat de verhuizing voldoende samenhangt met de dienstbetrekking. Hiervan is sprake als er aan één van de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

  1. De verhuizing vindt plaatst binnen twee jaar na het aangaan van een nieuwe dienstbetrekking of het aanvaarden van overplaatsing binnen de organisatie.
  2. Door de verhuizing gaat de werknemer minstens 60% dichterbij de werklocatie wonen en de afstand tussen de oude en nieuwe woning is verder dan 25 kilometer.

Ook kunnen andere situaties zich voordoen waarin de verhuizing samenhangt met de dienstbetrekking. Denk hierbij aan een situatie waarbij de werknemer uit dienst treedt en hierdoor niet langer in een dienstwoning blijft wonen.

Leave a Reply