Algemeen

OZB gemeentes komt steeds vaker voor rekening bedrijven2 min lezen

By 16 februari 2017 No Comments

Bedrijven krijgen vaker een aanzienlijke verhoging van de onroerendezaakbelasting voor hun kiezen dan de ‘gewone burger’. Opinieblad Forum onderzocht de OZB-ontwikkelingen in 20 grote en kleine gemeenten. Een steeds groter deel van de gemeentebegroting wordt op deze manier door bedrijven betaald. De OZB-aanslag is in de onderzochte gemeenten dit jaar gemiddeld 2,35 procent hoger dan vorig jaar.

De onroerendezaakbelasting is een van de weinige middelen die gemeenten hebben om eigen inkomsten te genereren. Gemeenten mogen grotendeels zelf bepalen hoe ze hun OZB tarieven vaststellen. Er zitten dan ook onderling grote verschillen in de berekeningen. De gemeente Tilburg laat de stijging afhangen van de stijging van het bruto binnenlands product (0,9 procent). Andere gemeenten laten het tarief een collegeperiode hetzelfde of verhogen jaarlijks met een x-bedrag. Minister Plasterk stelde de maximale gemiddelde tariefstijging van de OZB voor dit jaar op 1,97 procent. In het Forum-onderzoek komt de gemiddelde stijging voor bedrijfspanden uit op ruim 3,5 procent.

Ondernemers…

Opvallend is dat sommige gemeenten hun ondernemers hoger aanslaan dan hun inwoners. In Breda staat dat zelfs letterlijk in het college-akkoord. Woningbezitters gaan in vier jaar ongeveer 4 procent minder betalen, ondernemers betalen in diezelfde periode juist 5 procent méér. Steeds meer gemeenten compenseren mogelijke inkomstenderving door leegstand van winkel- en kantoorpanden door de eigenaren van de panden ook aan te slaan voor het gebruikersdeel van de OZB (dat normaal gesproken door de huurder wordt betaald). De OZB wordt zo een boete-instrument voor leegstand.

Uitzonderingen

Er is ook goed nieuws. In Utrecht gaat de gemiddelde aanslag in euro’s enorm omlaag (- 12 procent). En Utrecht is daarin niet de enige. Amsterdam heeft bijvoorbeeld niet alleen opvallend lage tarieven, maar is voor inkomsten ook niet erg afhankelijk van de OZB-opbrengst. Amsterdam heeft namelijk veel winstgevende leningen en deelnemingen, zoals een belang van 25 procent in Schiphol, waaruit rente en dividend ontvangen wordt.

Veel fouten in OZB

Denkt u dat u te hoog aangeslagen wordt met uw bedrijfspand? Dan verwijzen wij u graag naar het artikel dat wij verleden week publiceerden. Er worden door gemeenten veel fouten gemaakt in het vaststellen van de OZB-aanslagen. U kunt bezwaar maken, maar wees wel op tijd!

Naar artikel ‘Bespaar op uw OZB’