Algemeen

Wat moet ik echt weten over de afschaffing van de VAR2 min lezen

1 mei 2016, het is zover: de VAR-verklaring is vervangen door de wet DBA. Hieronder de belangrijkste dingen die ZZP’ers en opdrachtgevers moeten weten.

Ik heb nog niets geregeld. Kan ik nu een boete krijgen?

Nee, er geldt een overgangsregeling van een jaar. Tot 1 mei 2017 zal de belastingdienst geen boetes opleggen, tenzij er echt sprake is van fraude. Er is dus geen reden voor acute paniek.

Waar gaat het nou eigenlijk precies om?

Het moet duidelijk zijn dat een ZZP’er ook echt een zelfstandige is, en dat de inhuur als zelfstandige niet eigenlijk een verkapte “gewone” arbeidsrelatie is. Als werkgever hoef je voor een ingehuurde zelfstandige namelijk geen premies af te dragen.

Wat is er nou precies anders?

Voorheen was de VAR-verklaring een vrijwaring voor de opdrachtgever om niet alsnog aangeslagen te kunnen worden voor premies. VAR staat voor Verklaring Arbeids Relatie. Dit document moest aangevraagd worden bij de belastingdienst.
Vanaf 1 mei 2016 moet de arbeidsrelatie tussen de zelfstandige en de opdrachtgever blijken uit het modelcontract dat ze samen afsluiten.

Wat is dat modelcontract nou precies?

Het modelcontract beschrijft de onderlinge relatie. Het wordt “model”contract genoemd omdat de belastingdienst samen met verschillende organisaties bepaalde standaardcontracten heeft opgesteld die in verschillende situaties gebruikt moeten worden. Nog niet voor alle branches en situaties zijn contracten gemaakt, maar hier wordt nog aan gewerkt.

Hoe kom ik aan zo’n modelcontract?

Deze kunnen worden gedownload van de website van de belastingdienst. Hier wordt ook uitgelegd hoe de contracten gebruikt en ingevuld moeten worden.

Is het verplicht om het contract precies zo in te vullen en te ondertekenen?

Gek genoeg niet. Het is namelijk ook mogelijk om een “gewone” overeenkomst te sluiten, met slechts een verwijzing naar het type modelcontract dat hierop van toepassing is. Hierbij dient het nummer van het modelcontract (genoemd op de website van de belastingdienst) specifiek genoemd te worden.