Algemeen

Webinar over afschaffing Pensioen in Eigen Beheer1 min lezen

Naar aanleiding van het artikel van verleden week over de afschaffing van Pensioen in Eigen Beheer ontvingen we veel reacties van bezorgde ondernemers. Omdat er zoveel verschillende constructies bestaan, is het bij velen onduidelijk of deze maatregel ook op hun case van toepassing is. En dan rijst automatisch de vraag: ‘Wat moet ik nu doen?’ De deadline van 1 juli lijkt daarbij onoverkomelijk dichtbij.

MKB Belangen bereidt een webinar voor waarin de nieuwe regels uitgebreid besproken worden en waar u ook uw specifieke case kunt voorleggen. Naar verwachting zal deze webinar in de tweede helft van mei plaatsvinden. Ter voorbereiding hierop kunt u alvast uw case via bijgaand formulier naar ons toesturen. Wij zorgen ervoor dat uw vragen op de juiste plek terecht komen.

(function(){var qs,js,q,s,d=document,gi=d.getElementById,ce=d.createElement,gt=d.getElementsByTagName,id=”typef_orm”,b=”https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/share.typeform.com/”;if(!gi.call(d,id)){js=ce.call(d,”script”);js.id=id;js.src=b+”widget.js”;q=gt.call(d,”script”)[0];q.parentNode.insertBefore(js,q)}})()

powered by Typeform