Algemeen

Werken met kerst, hoe zit dat voor werkgevers?2 min lezen

By 16 december 2016 No Comments

Veel bedrijven en organisaties zijn tijdens de kerstdagen gesloten, zoals overheids- en onderwijsinstellingen, zakelijke dienstverleners en bouwbedrijven. Maar er zijn ook bedrijven waar met de kerst gewoon wordt doorgewerkt. In de zorg, de veehouderij, de beveiligingsbranche of bij bedrijven waar productieprocessen ononderbroken door blijven gaan is dat noodzakelijk.

Horecabedrijven zijn meestal juist open omdat de kerstdagen extra geld in het laatje brengen. Ook supermarkten en woonwinkels zijn vaak open tijdens de kerstdagen.

Vrij met kerst in cao geregeld

De overheid heeft een aantal algemeen erkende en christelijke feestdagen aangewezen, waar eerste en tweede kerstdag ook toe behoren. Dit betekent echter niet dat dit automatisch vrije dagen zijn.

Het recht op vrijaf tijdens feestdagen wordt vastgelegd in cao’s. Als er een verplichte cao voor uw bedrijfstak geldt, dan kunt u deze checken. Is er geen cao, dan bepaalt u zelf of er doorgewerkt wordt met kerst. Wanneer dat inderdaad het geval is, is het wel aan te raden dit op te nemen in de arbeidsovereenkomst met uw werknemers.

Werkrooster

Is uw bedrijf geopend tijdens de kerst? Maak dan een duidelijk werkrooster, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Hou daarbij zoveel mogelijk rekening met individuele wensen. Wanneer er een toeslag wordt betaald, zijn er altijd mensen te vinden die willen werken.

Als er veel medewerkers met kerst vrij willen zijn en verlof aanvragen, waardoor het rooster niet gevuld raakt, kunt u mensen verplichten om te komen werken. Dat moet dan wel aantoonbaar in het belang van een goede bedrijfsvoering zijn. Verder zijn lege plekken in het rooster eventueel op te vangen door parttimers te vragen extra uren te maken, of door bijvoorbeeld flexwerkers of vakantiekrachten in te huren.

Kerst en beloning?

Het doorbetalen van loon tijdens vrije feestdagen wordt ook in cao’s geregeld. In elke cao staat dat een werknemer op officiële vrije feestdagen zijn loon krijgt doorbetaald. Voorwaarde is wel dat de feestdag op een dag valt waarop de werknemer normaal zou werken.

Zonder cao is er niets geregeld en hebben uw werknemers formeel geen recht op doorbetaling van loon als zij met kerst vrij zijn.

Tenzij uw bedrijf gebonden is aan een cao, bent u niet verplicht uw werknemers meer dan hun normale loon te betalen. Veel cao’s voorzien in een toeslag op het normale loon, variërend van vijftig tot honderd procent. Als horecaondernemer dient u medewerkers die op feestdagen werken te compenseren met extra vrije uren, bovenop hun loon.

Let op

In 2016 valt eerste kerstdag op een zondag. Zijn uw medewerkers normaal vrij op zondagen, dan is het voor hen gewoon een onbetaalde vrije dag.

kerst en vakantiedagen?

In de wet is bepaald dat algemeen erkende en religieuze feestdagen waarop medewerkers gewoonlijk vrij zijn, niet afgeboekt mogen worden als vakantiedagen.