Algemeen

Wetswijzigingen voor mkb’ers per 1 januari 20192 min lezen

By 28 december 2018 No Comments

Vanaf 1 januari 2019 krijgen alle ondernemers te maken met nieuwe wetten en regels. Wat gaat er voor mkb’ers veranderen? De belangrijkste wijzigingen bij elkaar:

Informatieplicht energiebesparing

Je bent verplicht om energie te besparen als jouw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000m³ aardgas per jaar verbruikt. Per 1 januari 2019 komt hier ook de informatieplicht bij kijken. Dit houdt in dat je voor 1 juli 2019 moet laten weten welke maatregelen je neemt om energie te besparen.

Laag btw-tarief naar 9%

Elke ondernemer die mag factureren tegen het lage btw-tarief, dit was voorheen 6 procent. Vanaf 1 januari is het lage btw-tarief vastgesteld op 9 procent. Dit heeft gevolgen voor je prijzen, administratie en btw-aangifte.

Minder schijven in belastingstelsel

Om het belastingstelsel makkelijker te maken, zal vanaf 2019 het huidige stelsel stap voor stap worden aangepast. Per 1 januari 2019 wijzigen de tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting. In 2021 zullen er door deze stappen nog maar 2 belastingschijven overblijven in box 1.

Minimumloon omhoog

Het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen (bruto). Vanaf 1 januari 2019 is het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder, bij een volledig dienstverband het volgt: €1615,80 per maand, 372,90 per week en 74,58 per dag.

Vergoeding voor naasten van slachtoffers bedrijfsongeval

Als er iemand overlijdt, of ernstig en blijven schade oploopt, door een gebeurtenis waar jij als ondernemer aansprakelijk voor bent, zoals een bedrijfsongeval, verkeersongeluk, medische fout of geweldsmisdrijf. Dan kunnen naasten vanaf 1 januari 2019 aanspraak maken op een vergoeding voor immateriële schade. Deze vergoeding kan tussen de €12.500 en €20.000 liggen, afhankelijk van de situatie.

Langer partnerverlof, pleegzorgverlof en adoptieverlof

Werknemers hebben vanaf 1 januari 2019 recht op 1 week betaald geboorteverlof als hun vrouw of vriendin bevallen is. Wel moet dit verlof in de eerste vier weken na de geboorte opgenomen worden.

Werknemers die een kind adopteren of een pleegkind in huis nemen, hebben vanaf 1 januari 2019 recht op 2 weken langer met pleegzorg- en adoptieverlof. Dit wordt verhoogd van vier naar zes weken en is geldig voor beide ouders. Zij hebben recht op een uitkering via UWV ter hoogte van het (maximum)dagloon.

Leave a Reply