Algemeen

Zelfstandigenaftrek niet vanzelfsprekend3 min lezen

By 4 januari 2019 No Comments

De zelfstandigenaftrek wordt in mindering gebracht op je belastbaar inkomen en is onderdeel van de ondernemersaftrek. Wel zitten aan deze zelfstandigenaftrek voorwaarden, voor wie geldt de zelfstandigen aftrek?

Om voor de zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen moet je ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Daarnaast moet je voldoen aan het urencriterium. Als je aan beide voldoet is de zelfstandigenaftrek een vast bedrag van €7280. Het belastingpercentage waartegen de zelfstandigenaftrek plaatsvindt zal vanaf 2020 in stappen worden afgebouwd.

Urencriterium

Je moet ten minste 1.225 uren van het belastingjaar besteden aan je onderneming. Ook moet je ten minste 50% van je totaal beschikbare tijd besteden aan werken voor je onderneming. Dit wordt het merendeelcriterium genoemd. Dit criterium is belangrijk als je naast je onderneming ook nog in loondienst bent. De opstartfase van je onderneming is hierbij een uitzondering. In deze fase geldt wel het minimaal aantal uren van 1.225 maar dit hoeft niet meer te zijn dan dat je in loondienst werkzaam bent (hier mag je de reistijd van de loondienst bij optellen).

Welke uren tellen mee?

Alle uren die je echt besteedt aan je onderneming tellen mee voor het criterium. Dus niet alleen de uren die je factureert aan je klanten. Tijd die je besteedt aan het opmaken van offertes, administratie of het maken van je website en studie (in belang van je onderneming) tellen mee. Het aantal uren moet wel aannemelijk zijn.

Soms is het zo dat je wel beschikbaar bent voor je onderneming, maar geen werkzaamheden verricht. Deze uren tellen niet meer voor het criterium.

Bijhouden uren

Een goede registratie van je uren is belangrijk en kan in je voordeel werken. Om te kunnen aantonen dat je (minimaal) 1.225 uren aan je onderneming heb besteed is daarom belangrijk. Deze verantwoordelijkheid ligt ook bij jouzelf. Zorg dat je inzichtelijk maakt welke werkzaamheden je hebt verricht en hoelang je hiermee bezig bent geweest. Als je de urenadministratie achteraf maakt wordt deze door de Belastingdienst afgewezen. Ook een recht zal een achteraf gemaakte urenadministratie afwijzen.

Gebruikelijkheidstoets

Als je samenwerkt met je fiscale partners geldt nog een extra toets. Aan de hand van deze toets wordt beoordeeld of er echt sprake is van ondernemerschap of van ondersteuning.  Als partners voor 70% of meer ondersteunende werkzaamheden verrichten, tellen die uren niet mee voor het criterium. Het gaat bij het urencriterium om het uitvoeren van hoofdtaken. Dit zijn taken die direct bijdragen aan de omzet en de winst.

Niet benutte zelfstandigenaftrek

De winst mag niet negatief worden door de zelfstandigenaftrek. Is de winst lager dan het recht op zelfstandigenaftrek? Dan wordt het niet-benutte deel van de zelfstandigenaftrek doorgeschoven. Dit deel kan in de negen jaren erop worden benut. Dit geldt niet als er sprake is van de startersaftrek. Hierdoor kan de winst bij een startend ondernemer wel negatief worden door het toepassen van de zelfstandigenaftrek

Starters

Als startende ondernemer hoef je niet te voldoen aan het merendeelcriterium en zoals hierboven beschreven, kan de zelfstandigenaftrek tot een negatieve winst leiden. Ook heb je als startende ondernemer, als je in de vijf kalenderjaren ervoor niet meer dan twee keer gebruik hebt gemaakt van zelfstandigenaftrek, recht op een extra aftrek van €2.123.

WASO

Kun je gebruik maken van de startersaftrek, dan heb je ook recht om willekeurig af te schrijven op bedrijfsmiddelen die in die jaren worden aangeschaft. Deze willekeurige afschrijving startende ondernemers word ook WASO genoemd.

Leave a Reply