Geachte relatie,

Vooraankondiging

In uw persoonlijke omgeving (Mijn MKB-afval) op MKB-afval.nl hebben wij u eerder geïnformeerd over het Belastingplan dat tijdens Prinsjesdag gepresenteerd is. Om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te behalen is een verhoging van de belasting op stort- en brandbaar afval aangekondigd.

Afval aan de bron te scheiden

Het belastingtarief van te storten of te verbranden afval gaat van € 13,21 naar € 32,12 per 1.000 kg. Deze belastingmaatregel heeft als doel om zoveel mogelijk herbruikbare afvalstromen (papier/karton en of organisch afval) uit de restafvalcontainer te halen en aan de bron het afval te scheiden. Hierdoor werken we samen aan een duurzamere verwerking.

Algemene kosten

Daarnaast zijn wij genoodzaakt de aan transport-, loon- en verzekeringskosten gerelateerde tarieven aan te passen. Het tarief van het abonnement voor uw restafvalcontainer zal max 12% worden verhoogd en voor papier/karton gemiddeld 4% worden verlaagd.

De nieuwe tarieven zullen niet –zoals bij de meeste inzamelaars- per 1 januari 2019 maar vanaf 1 februari 2019 ingaan.

Bronscheiding en korting

Wilt u meer informatie over scheiden aan de bron of u wilt ook gebruik maken van de korting voor een éénjarige (5% korting) of tweejarige (10% korting) overeenkomst? Neem contact op met onze klantenservice 088 – 472 15 99 of info@mkb-afval.nl

Met vriendelijke groet,

Rob Verduin

Business manager