Ondernemersverhalen

Onderneemster van de week: Erica van Engel van Stichting Melania4 min lezen

By 8 maart 2018 No Comments

Vandaag is het vrouwendag en we hebben geen betere kandidate kunnen kiezen voor onze ondernemer van de week! Deze week hebben we gesproken met Erica van Engel. Zij is voorzitter van Stichting Melania die er is om vrouwen in Afrika, Azië en Latijns Amerika te steunen om hun economische positie te verbeteren. Een echte bron van inspiratie om te laten zien hoe je met doorzettingsvermogen zulke mooie dingen voor elkaar kunt krijgen!

Wat doet Melania voor vrouwen?

Stichting Melania ontwikkelingssamenwerking zet zich al meer dan 95 jaar in om de positie van vrouwen in ontwikkelingslanden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika te verbeteren. We ondersteunen projecten die deze vrouwen helpen om kleinschalige bedrijven op te zetten waarmee ze een eigen inkomen kunnen genereren en een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen.

Hoe ben jij bij Melania terecht gekomen en hoe identificeer je jezelf met Melania?

Het is mijn overtuiging dat ondernemerschap bijdraagt aan het oplossen van problemen waar we wereldwijd mee worden geconfronteerd. Vanuit deze overtuiging ben ik in 2003 zelf als sociaal ondernemer gestart. Ik startte een stagebemiddelingsbureau om via de inzet van Nederlandse studenten een bijdrage te leveren aan mijn land van herkomst Suriname. Al snel werd ik door anderen gevraagd om advies. Van daaruit is mijn huidige bedrijf ontstaan. Ik verzorg nu training en coaching op het gebied van ondernemen vanuit een maatschappelijke missie. Mijn klantenkring bestaat voor 99% uit vrouwen.

Naast mijn werk heb ik altijd bestuurlijke functies gehad op het gebied van ondernemerschap en internationalisering. Daarnaast zet ik me nu zo'n 10 jaar in voor versterking van de economische zelfstandigheid van vrouwen. Vorig jaar kwamen dit allemaal samen in het voorzitterschap van Melania.

Ik ben dus zelf in een ontwikkelingsland geboren, maar wel in een land waar vrouwen heel zelfstandig zijn. Ik heb van huis uit meegekregen dat je als vrouw voor jezelf moet kunnen zorgen. Ik had het geluk dat ik altijd een steuntje in de rug heb gehad om mij te ontwikkelen tot de vrouw die in ik nu ben. Ik ben heel trots dat ik via het voorzitterschap van Melania nu zoveel andere vrouwen een steuntje in de rug kan geven.

Is de positie van de vrouw in Azië anders dan bijvoorbeeld in Afrika?

Je ziet dat er per continent, per land en soms ook per regio grote verschillen zijn in de positie van vrouwen. Die verschillen zijn vaak ingegeven door cultuur en religie. We zien dat het in veel ontwikkelingslanden gebruikelijk is dat vrouwen (mee-)werken om in inkomen voor het huishouden te voorzien. Vrouwen spelen een grote rol in de landbouwsector, maar ze zijn bijna nooit landeigenaar en hebben vaak ook niet de mogelijkheid om landrechten te verkrijgen. Daarnaast zien we wereldwijd grote inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen, ook in niet ontwikkelingslanden. Uit de Gender Pay Index blijkt bijvoorbeeld dat wij in Nederland bijna 100% scoren op onderwijs en kansen op werk voor vrouwen; toch is zelfs hier maar ca 50% van de vrouwen economisch zelfstandig. De vrouwen in ontwikkelingslanden ontberen vaker de kansen, in westerse landen benutten veel vrouwen hun kansen niet.

Waar lopen de vrouwen in ontwikkelingslanden het meeste tegenaan als vrouw zijnde?

Vrouwen in ontwikkelingslanden hebben veel uitdagingen. Ze hebben minder toegang tot onderwijs en gezondheidsvoorzieningen. Wat heel veel voorkomt is (huiselijk en seksueel) geweld en uitbuiting. Ook uitsluiting van familie, bijvoorbeeld na het overlijden van de echtgenoot, is een wezenlijk zorgpunt. Vrouwen blijven dan achter met kinderen en zonder inkomen. Omdat ze vaak al jong zijn uitgehuwd, hebben ze ook geen kennis of opleiding om hun situatie te ontvluchten.

De mogelijkheden om een zelfstandig bestaan op te bouwen zijn beperkt. Het is moeilijk om toegang tot middelen en financiering te krijgen. We zien nog vaak dat vrouwen niet de mogelijkheid hebben om een eigen bankrekening te openen, laat staan om financiering aan te vragen. Ook ontbreekt het veelal aan kennis op dit terrein. Daarom investeert Melania juist in projecten die deze vrouwen helpt om een kleinschalig bedrijf op te zetten en vaktraining te volgen.

Hoe zie jij de toekomst van de vrouw in ontwikkelingslanden?

Ik zie een rooskleurige toekomst voor vrouwen in ontwikkelingslanden, maar die hoe dichtbij die toekomst is, is voor een deel afhankelijk van investeringen vanuit de Westerse wereld. Melania zet zich al bijna 100 jaar in om de positie voor vrouwen te verbeteren. En in de afgelopen decennia zijn steeds meer ontwikkelingsorganisaties zich specifiek op vrouwen gaan richten. Er gaat al veel goed en er is veel bereikt. Maar in het tempo wat we nu aanhouden, hebben we nog ruim 200 jaar nodig om wereldwijd gelijkheid voor vrouwen te bereiken. Dat is veel te lang. We moeten versnellen! Als we investeren in training van vrouwen, vrouwelijk ondernemerschap en meer vrouwen in besluitvormende posities kunnen we de benodigde versnelling realiseren. We kennen allemaal wel het gezegde: investeer je in een vrouw, dan investeer je in haar familie, haar gemeenschap, in een land en vervolgens in de hele wereld. Dit gezegde berust op waarheid!

(Wilt u ook een bijdrage leveren aan deze investering in vrouwen, kijk dan voor meer informatie over Melania en de projecten die we ondersteunen op www.melania.nl)