Specialist

80% van de ondernemers heeft interesse in het delen van risico op arbeidsongeschiktheid met elkaar3 min lezen

By 25 juli 2018 No Comments

Veel zelfstandig ondernemers hebben geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Vaak vanwege een te hoge premie. MKB Belangen deed onderzoek naar de belangstelling voor een AOV alternatief. De resultaten zijn duidelijk: 80% heeft interesse in een innovatief alternatief, waarbij ondernemers risico met elkaar delen. Daarom start MKB Belangen i.s.m. Yezzer de MKB Belangen Crowdsurance groep. Hierin worden risico’s met andere ondernemers gedeeld en spaart u geld i.p.v. premies af te dragen. En dat allemaal online te regelen. Afhankelijk van uw situatie als ondernemer kan een alternatief beter passen dan een traditionele AOV. Zo helpt MKB Belangen alle ondernemers aan een geschikte manier om arbeidsongeschiktheidsrisico’s af te dekken.

Lees in dit artikel de resultaten van het onderzoek en bekijk de mogelijkheden om als MKB Belangen-lid in te stappen in de MKB Belangen Crowdsurance groep.

Hoe werkt dit online AOV alternatief?

De constructie van dit AOV alternatief bestaat uit het delen van risico’s bij arbeidsongeschiktheid onder meerdere ondernemers. Hierbij spaart iedere ondernemer maandelijks geld, waarbij alleen in het geval van één of meerdere arbeidsongeschikte(n) uw maandelijkse spaarinleg (deels) als vangnet wordt ingezet. Wanneer er geen arbeidsongeschikten zijn, blijft het gespaarde geld vrij besteedbaar voor u als ondernemer.

Hoewel kans op arbeidsongeschiktheid laag wordt geschat, is belangstelling voor alternatief groot

Onderzoek van MKB Belangen onder ruim 100 respondenten toont aan dat de overgrote meerderheid open staat voor een AOV alternatief. 80% geeft aan geïnteresseerd te zijn in een online product, waarmee men het risico op arbeidsongeschiktheid deelt met andere ondernemers. Opvallend is echter dat een kwart van de ondervraagden de kans op arbeidsongeschiktheid kleiner dan 5% schat. Het grootste deel verwacht dat deze kans circa 10% zal zijn.

 

Meningen verdeeld over gewenste netto-uitkering. Voorkeur voor een langere uitkeringsduur

Ondervraagde ondernemers ontvangen bij arbeidsongeschiktheid het liefst een uitkering van 2.000 netto per maand (33%). Slechts 14% ontvangt in zo’n geval graag 3.000 als uitkering. De voorkeuren over de hoogte van deze uitkering is dus verdeeld, zoals ook te zien is  in de afbeelding hiernaast. Wel gaat bij veel ondernemers de voorkeur uit naar een langere uitkeringsduur: 38% ontvangt het liefst een uitkering bij arbeidsongeschiktheid voor langer dan 5 jaar. Slechts 10% van de ondervraagden geeft aan maar 1 jaar een uitkering te willen ontvangen.

Ondernemers zijn bereid tot sparen

Uit de enquêteresultaten blijkt dat 29% bereid is maximaal 200 in te leggen als maandelijkse spaarinleg, waaruit een ondernemer als eventuele arbeidsongeschikte een uitkering ontvangt van mede-ondernemers. Maar ook hier liggen de percentages redelijk dicht bij elkaar. Zo geeft 27% aan 150 in te willen leggen en 25% maximaal 75. Op de vraag wat ondernemers met het gespaarde geld zouden doen (dat anders op zou gaan aan premies) antwoordt de helft ‘sparen’. Overige genoemde opties zijn ‘investeren in een gezonde werk-vrijetijdsbalans’ en ‘investeren in de onderneming’.

Stap nu in de MKB Belangen Crowdsurance groep

De hoofdconclusie uit deze enquête is duidelijk: ondernemers hebben behoefte aan alternatieven voor traditionele producten die arbeidsongeschiktheidsrisico’s afdekken. MKB Belangen ondersteunt ondernemers graag met meer zekerheden en biedt daarom samen met Yezzer een online AOV alternatief, exclusief voor MKB Belangen-leden. Als ondernemer kunt u zich nu online aanmelden voor de MKB Belangen Crowdsurance groep, waarbij u risico’s deelt met mede-ondernemers.

Benieuwd hoe u geld spaart i.p.v. premie betaalt, én risico’s op arbeidsongeschiktheid afdekt?

Ja, ik wil meer weten over dit initiatief

Leave a Reply