Specialist

Ben je een transitievergoeding verschuldigd bij urenvermindering?3 min lezen

By 22 april 2019 No Comments

Het gebeurt regelmatig dat het aantal arbeidsuren tijdens het dienstverband naar beneden wordt bijgesteld. Ben je als werkgever dan een transitievergoeding verschuldigd over de uren waarmee de arbeidsurenovereenkomst is verminderd? Onze arbeidsrechtjuriste zocht het voor je uit.

In de afgelopen maanden heeft de rechter hierover verschillende keren uitspraak gedaan. Het blijkt dat je als werkgever invloed kunt uitoefenen op het antwoord op de vraag, waardoor je ook nog eens de nodige kosten kunt besparen.

Transitievergoeding

De transitievergoeding wordt berekend op basis van het laatst verdiende loon. Stem je als werknemer in met een halvering van je arbeidsuren, dan stem je dus ook in met een halvering van de transitievergoeding op termijn.

Parttime ontslag

Of een transitievergoeding verschuldigd is, hangt af van de vraag of er sprake is van een (parttime) ontslag. De wet kent eigenlijk de mogelijkheid van een parttime ontslag niet. Een gedeeltelijk ontslag bestaat feitelijk uit een volledig ontslag plus een nieuwe indiensttreding voor minder dan de eerder geldende uren. Om het enigszins gemakkelijk te houden, hanteer ik in de rest van het artikel wel de term ‘parttime ontslag’.

Wanneer recht op transitievergoeding

Als sprake is van een parttime ontslag, ontstaat voor de werknemer het recht op een transitievergoeding. In de wet is niet geregeld hoe hiermee moet worden omgegaan. Er staat wel een uitleg bij de transitievergoeding, gegeven door het Ministerie SZW.

Bij een parttime ontslag wegens bedrijfseconomische redenen wordt een transitievergoeding berekend over dat deel van het contract dat wordt beëindigd. Er is dan dus een pro rato transitievergoeding verschuldigd. Het ligt voor de hand dat deze pro rata berekening ook op het parttime ontslag om andere redenen van toepassing is.

Voorbeelden

Als de werknemer na twee jaar ziekte slechts gedeeltelijk terugkeert, kan sprake zijn van parttime ontslag. Of bijvoorbeeld wanneer na twee jaar van tijdelijke contracten een contract voor onbepaalde tijd wordt aangeboden, maar met minder uren dan voorheen.

Wanneer geen recht op transitievergoeding

Wanneer géén sprake is van een parttime ontslag is ook géén transitievergoeding verschuldigd. Bijvoorbeeld als de arbeidsuren binnen een lopend dienstverband worden aangepast. Of als de werknemer zélf om vermindering van uren vraagt en dus feitelijk zelf ontslag neemt.

Deze lijn is recent in verschillende uitspraken van onder andere het gerechtshof Amsterdam en het gerechtshof Den Haag bevestigd.

Wat jij als werkgever kunt doen

Als werkgever kun je dus invloed uitoefenen op de situatie. Bied je een geheel nieuwe arbeidsovereenkomst aan bij vermindering van arbeidsuren, dan is de kans groot dat je een pro rata transitievergoeding moet betalen. Stuur je de werknemer echter een brief dat binnen de bestaande arbeidsovereenkomst enkel het aantal arbeidsuren wordt aangepast, dan ben je geen transitievergoeding verschuldigd.

Meer weten? Neem dan contact op met advocaat mr. Nienke Sprengers.

Zie ook:
Gerechtshof Amsterdam
Gerechtshof Den Haag

 

Op de website van Masters netwerk vind je alles wat je moet weten over het ondernemerschap: administratie, financiën, belastingen, salaris, HR & personeel en payrolling.

Het Masters Netwerk is dé specialist op het gebied van online ondersteuning van MKB-ondernemers op financieel, fiscaal en personeel gebied.

Geschreven door: mr. Nienke Sprengers, Nspire Advocatuur – deelnemer aan Masters netwerk

Leave a Reply