Specialist

Bijdrage ZorgVerzekeringsWet stijgt in 20181 min lezen

By 13 december 2017 No Comments

Als werkgever draag jij meestal de inkomensafhankelijke bijdrage ZorgVerzekeringsWet (ZVW) af voor jouw werknemers. De bijdrage ZVW is een bijdrage voor de zorgverzekering, naast de premie voor de ziektekostenverzekering. In 2018 stijgen zowel het maximumloon waarover de bijdrage wordt berekend als het percentage.

Maximumloon 2018

Het maximale bedrag waarover werkgevers in 2018 de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet moeten betalen of inhouden is gesteld op € 54.614. In 2017 is dat € 53.701.

 

Werkgeversheffing 2018

In de meeste situaties betaalt de werkgever de werkgeversheffing. Die bedraagt in 2018 6,90% van het loon van de werknemer. In 2017 is dat 6,65%.

Als een werknemer meer dan € 54.614 verdient, hoeft de werkgever over het meerdere geen werkgeversheffing ZVW te betalen.

 

DGA's, ex-werknemers en gepensioneerden

In een aantal situaties betaalt de werkgever geen werkgeversheffing, maar houdt hij een werknemersbijdrage ZVW op het loon. Dat is het geval bij DGA’s die niet verplicht verzekerd zijn en bij ex-werknemers, pseudo-werknemers en bepaalde uitkeringsgerechtigden, zoals gepensioneerden.

 

Werknemersbijdrage 2018

De werkgever houdt in die gevallen de werknemersbijdrage in op het nettoloon van de werknemer. In 2018 bedraagt die bijdrage 5,65% van het brutoloon. In 2017 is dat percentage nog 5,4%. Voor de werknemersbijdrage bedraagt het maximumloon waarover de bijdrage moet worden berekend in 2018 eveneens € 54.614 per jaar. 

 

Wil je meer weten over de bijdrage ZVW of andere salarisadministratie gerelateerde zaken? Neem dan contact op met een van onze salarisspecialisten.

 

Geschreven door: Jos Achterberg, Masters in Payroll & HR