Specialist

Bijdrage ZorgVerzekeringsWet voor werkgevers stijgt in 20181 min lezen

By 8 februari 2018 No Comments

Als werkgever draag jij meestal de inkomensafhankelijke bijdrage ZorgVerzekeringsWet (ZVW) af voor jouw werknemers. De bijdrage ZVW is net zoals de premie voor de ziektekostenverzekering. Het is een bijdrage voor de zorgverzekering. In 2018 stijgen zowel het maximumloon waarover de bijdrage ZVW wordt berekend als het percentage.

Maximumloon 2018

Het maximale bedrag waarover werkgevers in 2018 de bijdrage Zorgverzekeringswet moeten betalen of inhouden is gesteld op € 54.614. In 2017 is dat € 53.701.

Werkgeversheffing ZVW 2018

In bijna alle situaties betaalt de werkgever de werkgeversheffing ZVW. Die bedraagt in 2018 6,90% van het loon van de werknemer. En in 2017 is dat 6,65%. Als een werknemer meer dan € 54.614 verdient, hoeft de werkgever over het meerdere geen werkgeversheffing ZVW te betalen.

DGA’s, ex-werknemers en gepensioneerden

In een aantal situaties betaalt de werkgever geen werkgeversheffing, maar houdt hij een werknemersbijdrage ZVW op het loon. Dat is het geval bij DGA’s die niet verplicht verzekerd zijn, en bij ex-werknemers, pseudo-werknemers en bepaalde uitkeringsgerechtigden, zoals gepensioneerden.

Werknemersbijdrage ZVW 2018

De werkgever houdt in die gevallen de werknemersbijdrage ZVW in op het nettoloon van de werknemer. In 2018 bedraagt die bijdrage 5,65% van het brutoloon. En in 2017 is dat percentage nog 5,4%. Voor de werknemersbijdrage ZVW bedraagt het maximumloon waarover de bijdrage moet worden berekend in 2018 ook € 54.614 per jaar.

Geschreven door Jos Achterberg, Masters in Payroll & HR