Specialist

De ins en outs van de wettelijke vakantiedagen4 min lezen

By 12 april 2018 No Comments

Wat zijn de wettelijke vakantiedagen? Op hoeveel vakantiedagen heeft een werknemer recht? Hoe kun je dat berekenen? En wat als je (langdurig) ziek bent? In dit blog lees je alle in's and out's, de regels en de wetgeving over het opnemen van vakantie.

Een werknemer heeft jaarlijks recht op vakantie van ten minste 4 maal de overeengekomen duur van de werkweek.

Dat staat in het Burgerlijk Wetboek. We noemen dit de wettelijke vakantiedagen.

Een voorbeeld:

Jouw medewerker werkt 20 uur per week. Dan heeft 'ie recht op 4 maal 20 is 80 uur vakantie. Iemand die fulltime werkt, dat is 8 uur per dag, 40 uur per week, heeft recht op 4x 40 is 160 uur vakantie. Oftewel: 20 vakantiedagen – 160 gedeeld door 8 uur per dag.

In veel cao’s zijn extra bepalingen opgenomen over de vakantierechten, bijvoorbeeld dat een medewerker recht heeft op 24 vakantiedagen (in plaats van 20) bij een fulltime dienstverband. In sommige cao’s is ook vermeld hoe die rechten moeten worden berekend.

Belangrijk om te weten:

De opbouw van de vakantierechten geldt alleen voor die perioden dat de werknemer ook recht heeft op loon. Heeft de werknemer geen recht op loon, dan vervalt ook de opbouw van vakantierechten.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Een werknemer kan aanspraak maken op vakantie bovenop de wettelijke dagen. In een aantal cao’s is bepaald dat een werknemer die fulltime werkt, recht heeft op bijvoorbeeld 24 vakantiedagen. Die 4 extra dagen noemen we dan bovenwettelijke vakantiedagen.

In cao’s is soms ook vastgesteld dat medewerkers die een bepaalde leeftijd hebben bereikt extra dagen krijgen. Dit was ooit bedoeld om medewerkers voor te bereiden op hun pensionering en/of ter compensatie voor lichamelijk zwaar werk. De voorganger van het College voor de Rechten van de Mens, de Commissie Gelijke Behandeling, heeft dit ooit betiteld als leeftijdsdiscriminatie en in strijd met de wet gelijke behandeling.

TIP 1:

Leg in de arbeidsovereenkomst vast hoeveel extra dagen met de werknemer is overeen gekomen. Dit voorkomt latere discussies met de werknemer.

Opbouw rechten

De rechten worden tijdsevenredig opgebouwd. Vanaf het eerste moment dat de werknemer begint te werken, bouwt hij/zij de vakantierechten op. Maar zoals eerder aangegeven, alleen voor die periodes waarop hij/zij recht heeft op betaling van loon. Daar zijn enkele uitzonderingen op, onder andere:

  • Tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof bouwt de werknemer wel rechten op,

  • Tijdens langdurig zorgverlof

  • Ook tijdens zogenaamde onvrijwillige werkloosheid, bijvoorbeeld ten gevolge van een staking of door weersomstandigheden (denk aan vorstverlet) bouwt de werknemer rechten op.

 

Dat werkt zo:

Een medewerker die fulltime werkt en die op 1 juli start, bouwt in dat jaar 10 wettelijke verlofdagen op. Iedere maand is dat 10/6 = 1,67 dag.

Het is aan de werkgever om akkoord te gaan met een verzoek van de werknemer om sneller dan hij/zij heeft opgebouwd, vakantiedagen op te nemen.

De werknemer die 1 juli start, kan in augustus een week verlof vragen. Je kunt daarmee akkoord gaan met de verwachting dat de resterende rechten nog worden opgebouwd. Gaat de werknemer onverhoopt uit dienst voordat de rechten zijn opgebouwd, dan kun je de teveel opgenomen vakantiedagen verrekenen met het laatste loon.

TIP 2: 

Het is dus van evident belang dat er een goede verlofregistratie wordt opgebouwd waarin de rechten én de opnames goed worden vastgelegd en gedocumenteerd.

Tijdens ziekte

Sinds 1 januari 2012 geldt dat iemand die ziek is ook tijdens die periode vakantierechten opbouwt. Voor iemand die langdurig ziek is, geldt dat dus ook. Dat komt omdat de opbouw van de vakantierechten is gekoppeld aan de loonbetaling.

Parttimers

Voor deeltijders geldt dat zij recht hebben op een evenredig deel van de wettelijke (en bovenwettelijke) vakantiedagen. Iemand die 4 dagen per week 8 uur werkt, krijgt 4/5 van het aantal wettelijke vakantiedagen, dat is 16 dagen. Iemand die 4 dagen 4 uur werkt, krijgt 16/40 van het aantal dagen. Dat is 8 dagen van 8 uur, maar omdat er maar 4 uur per dag wordt gewerkt, betekent dit in de praktijk 16 dagen van 4 uur. Je moet het dus telkens terugrekenen naar het aantal vakantie-uren.

In ons volgende artikel gaan we nader in op het vervallen van rechten, het opnemen van vakantiedagen, de afkoop van vakantiedagen en verlof voor eigen rekening.

Meer weten? In onze kennisbank vind je informatie over personeel & organisatie. Heb je een vraag? Neem dan contact op met een van onze HR-specialisten.

Masters in Payroll & HR is de specialist op het gebied van online salarisadministratie en personeelsadministratie, payrolling & HR.

 

Geschreven door: Jos Achterberg, Masters in Payroll & HR